Meir pengar til fagskule

Fagskulen i Sogn og Fjordane er blant skulane som får mest pengar når regjeringa no skal satse stort på nettbaserte kurs. Målet med satsinga er å gi utdanningstilbod til dei som har mista jobben eller blitt permitterte under koronakrisa.