Meiner Høie ikkje har gjort jobben

Ruth Grung (Ap) meiner helseminister Bent Høie (H) ikkje har fylgt Stortinget sin vilje. – Sjølv om Høie har helde på med den nye sjukehusplanen i fire år, er resultatet at akuttkirurgien ved det minste landbaserte sjukehuset i landet blir lagt ned, utan å ta omsyn til avstander og vanskelege vêrtilhøve, slik ein gjorde ved fleire av dei andre minste sjukehusa. Når ministeren ikkje gjennomfører Stortinget sitt vedtak, ved å sørga for eit godt desentralisert tilbod, har han ikkje fylgt Stortinget sin vilje, seier Grung til NRK i Odda.

1. mai-tog i Odda
Foto: Tale Hauso / NRK