Mannen ble først dømt til fire års fengsel for voldtekt – nå er han blankt frifunnet

Mannen (34) og kvinnen (31) skal ha flørtet og blitt «mer og mer intime», før kvinnen skal ha våknet av at mannen forgrep seg på henne. Bergen tingrett ga mannen fire års fengsel. Nå er han frifunnet av lagmannsretten.

Gulating Lagmannsrett i Bergen

SNUDDE SAKEN PÅ HODET: De to lagdommerne og fem meddommerne her i Gulating lagmannsrett kom til en helt annen konklusjon enn Bergen tingrett.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

En 34 år gammel mann er av Gulating lagmannsrett frifunnet for voldtekt av en 31 år gammel kvinne.

Hendelsen som ledet til voldtektsanmeldelsen skjedde etter et nachspiel på en privat adresse i en kommune i Hordaland i februar i fjor.

Mannen og kvinnen har ifølge retten forklart seg tilnærmet likt om hva som skjedde.

De to var på hyttetur i en kommune i Hordaland, og hadde sammen med venner vært ute på byen lørdagskvelden.

Vitner forteller at de to flørtet og «ble mer og mer intime utover kvelden», at de kysset da de ventet på taxi på vei til nachspielet, og at kvinnen ba mannen gi henne massasje da de var kommet frem.

Kvinnen har forklart at hun i 04.30-tiden våknet av at mannen forgrep seg på henne. Til politiet forklarte kvinnen at hun «snur seg og ser det er tiltalte, blir sint og ber han gå før hun selv går på badet».

Bergen tingrett behandlet saken i november i fjor. Da ble den 34 år gamle mannen dømt til fire års fengsel.

Kvinnen ble også tilkjent 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Men nå har lagmannsretten snudd saken på hodet.

– Ikke «en person som utnytter andre»

34-åringen anket dommen, og da Gulating lagmannsrett behandlet saken i forrige uke, kom de to lagdommerne og fem meddommerne til helt motsatt konklusjon av Bergen tingrett.

De to involverte har tidligere hatt kontakt seksuell karakter, der fornærmede har vært beruset og da er «frampå», ifølge dommen.

Lagmannsretten legger vekt på at mannen ved en tidligere anledning hadde avvist kvinnens tilnærmelser om å ha sex fordi hun var beruset, og mener det «underbygger at tiltalte ikke er en person som utnytter andre eller tar seg til rette når muligheten byr seg».

«Det taler mot at han har gjort det denne natten også», skriver dommerne.

Etter en gjennomgang av bevisene kan de ikke «utelukke at det påbegynte samleiet hadde et forspill og var frivillig, eller at tiltalte oppfattet situasjonen slik, selv om fornærmede ikke har noen erindring om det. Hun var både beruset og trøtt».

Det «foreligger rimelig og fornuftig tvil» om hvorvidt det har skjedd en voldtekt, og dommerne frifinner dermed 34-åringen. Han slipper også å betale de 150.000 kronene i oppreisningserstatning.

Magne Sylta i Bergen tignrett

STATSADVOKAT: Magne Kvamme Sylta var aktor i saken.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Tror dommen sier det meste

Dermed er skyldspørsmålet endelig avgjort. Statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som førte påtalemyndighetens sak for retten, ønsker ikke å kommentere innholdet i dommen.

– Dommen er kommet i dag, og jeg har lest den, men jeg har ikke noen veldig sterk oppfatning av den. Gulating lagmannsrett har foretatt en ny vurdering av sakens beviser, og kommet til en annen konklusjon enn tingretten, sier Sylta.

Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere dommen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere klientforhold. Særlig ikke i saker som denne, der jeg tror dommen sier det meste, sier advokat Arild Christian Dyngeland.

Kvinnens bistandsadvokat har ikke besvart NRKs henvendelser.