Mann dømt til å flytte fra Etne

Først raserte han brorens hus med traktor. Så slo han ned en kvinne fra nabolaget på et kjøpesenter. Nå har retten dømt ham til å holde seg langt unna hele bygden.

Rasert hus Etne

RASERT AV TRAKTOR: Slik så huset ut etter traktorangrepet i Etne. Tre familiemedlemmer oppholdt seg i huset da slektningen gikk til angrep.

Foto: Svein Egil Økland

Etter en langvarig konflikt med nabofamilien bestemte retten at mannen må holde seg unna store deler av Etne kommune og deler av Vindafjord, noe som i praksis betyr at han må flytte fra kommunen.

Retten mente dette var nødvendig for å beskytte nabofamilien, som er mannens bror, svigerinne og nevø.

Mannen anket dommen, men Gulating lagmannsrett har nå bestemt at anken skal nektes fremmet, skriver Haugesunds avis.

– Dette vil ramme ham hardt, sier mannens forsvarer Anne Kroken.

Raserte brorens hus

55-åringen er dømt for flere forhold knyttet til familien. I løpet av noen år er han blant annet domfelt for vold mot en kvinne i nabolaget, for å ha truet broren med brekkjern og for å ha rasert familiens hus.

Det siste forholdet skjedde i juni 2013. Da brukte han en traktor som rambukk og kjørte inn i huset til broren. Mannen påførte huset skader for til sammen 950.000 kroner.

Tre familiemedlemmer oppholdt seg i huset da slektningen gikk til angrep. De måtte få hjelp av et kriseteam etter den skremmende opplevelsen.

Ødeleggelsene ble straffet med 1 år og 2 måneders fengsel. han ble også dømt til å ikke ha kontakt med broren, konen hans og deres eldste sønn i tre år fremover.

Får ikke anke

Dommen, som han nå ikke får anke, er en dom på 2 år og tre måneders fengsel som han fikk etter å ha slått ned en kvinnelig nabo av mannens bror da de møttes tilfeldig på Etne Senter i august i fjor.

Denne dommen inkluderer også vold mot politiet.

Retten har pålagt 55-åringen å holde seg borte fra et område mellom Isvik, Imsland, Markhus og Innbjoa med elektronisk kontroll når han er ferdig med å sone.

Ønsker ikke kontakt

I anken til lagmannsretten gir 55-åringen uttrykk for at han ikke ønsker kontakt med familien, men viser til at han har sitt hjemsted i Etne, hvor han har bodd i årevis.

Det er en bedre løsning at familien hans utstyres med voldsalarm, mener han ifølge avisen.

Lagmannsretten har konkludert med at tingretten har gjort en grundig vurdering også av dette spørsmålet og finner det klart at anken heller ikke her kan føre fram.

Forsvarer Anne Kroken sier hun nå vil vurdere hva de skal gjøre videre.

– Det er en rekke ting i denne dommen han er uenig i, særlig dette med at han må holde seg unna Etne, for det vil ramme ham hardt. Han har utfordringer på mange forskjellige plan og det vil være svært belastende for ham å flytte. Dette må vi se på. Etter mitt syn er det ikke nødvendig at han må flytte fra kommunen, sier Kroken.