Hopp til innhold

Mangler utstyr og personell til det som kan være livreddende behandling av covid-19-pasienter

I utlandet får de hardest rammede covid-19-pasientene livreddende behandling i en avansert hjerte-lunge-maskin. Dersom mange ligger på sykehus samtidig, er det lite sannsynlig at covid-19-pasienter får slik behandling i Norge.

Lege Torvind Næsheim ved UNN viser frem en ECMO-maskin

AVANSERT MASKIN: En ECMO-maskin lar lungene hvile og lege seg selv ved at oksygen blir tilført blodet. En respirator hjelper selve lungene til å puste, forklarer overlege Torvind Næsheim ved UNN.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / UNN/Pingvinavisa

Tallet på covid-19-pasienter tilkoblet hjerte-lunge-maskinen ECMO øker dag for dag. Per torsdag var totalt 200 covid-19-pasienter i verden behandlet med den spesielle hjerte-lunge-maskinen, og 150 var fortsatt tilkoblet.

En ECMO-maskin sender oksygen direkte til blodet, til forskjell fra en respirator som gir oksygen til lungene. Slik kan lungene ligge i ro og lege seg selv. I en respirator må lungene fortsette å jobbe selv ved hjelp.

I Japan har 21 av 40 kritisk syke covid-19-pasienter overlevd etter ECMO-behandling, ifølge The Mainichi, landets største avis.

Men i Norge blir behandlingen vurdert av flere sykehus til å være for ressurskrevende å bruke under en situasjon med mange innlagte pasienter samtidig.

ECMO-maskin vs respirator

TESTER PÅ COVID-19: Flere land tester effekten av maskinene på pasienter smittet av koronaviruset.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

For ressurskrevende

21 ECMO-maskiner finnes på de største sykehusene i Norge, viser en kartlegging NRK har gjort.

Ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen har de seks slike maskiner.

Overlege Stig Gjerde ved intensivmedisinsk seksjon ved sykehuset, sier at det ikke er lagt planer for å bruke maskinene under pandemien.

– I en pandemisituasjon hvor sykehuset fort kan få mange flere pasienter enn vi har kapasitet til å behandle, har vi kommet til at det blir feil å bruke svært mye ressurser på ECMO-behandling av noen få pasienter, da det fort kan gå ut over muligheten til å gi andre et tilbud om for eksempel respiratorbehandling, skriver Gjerde i en e-post til NRK.

Etter svineinfluensaen i 2009, ble helsevesenet i Norge kritisert av det utenlandske fagmiljøet for å være usynlig i det internasjonale samarbeidet med ECMO-behandling.

Da havnet 200 nordmenn på intensivavdeling og 29 nordmenn døde som følge av viruset.

Fem fikk ECMO-behandling, og tre av disse overlevde.

Helsespersonell i gule drakter og smittevernutstyr på avdeling med intensivpasienter på Haukeland sykehus, pasienter i intensivbehandling i bakgrunnen.

HAUKELAND: Helsepersonell i gule drakter og smittevernutstyr på avdeling med intensivpasienter på Haukeland sykehus, pasienter i intensivbehandling i bakgrunnen.

Foto: Katrine Sunde / Haukeland sykehus

Sverige har et eget ECMO-senter

Torsdag har 101 personer mistet livet av covid-19, men ingen i Norge har så langt fått behandlingen. Sverige, Frankrike og USA er blant landene som har brukt behandlingen på pasienter.

I Sverige er Karolinska Universitssjukhuset sitt ECMO-senter blitt rustet opp under den nåværende pandemien. Under pandemien har én pasient så langt fått ECMO-behandling i Sverige, ifølge svenske DN.

Landene skiller seg fra Norge ved at de har egne ECMO-sentre. I Norge er behandlingen en integrert del av intensivavdelingene. Behandlingstilbudet er ikke særlig rustet opp, med unntak av på St. Olavs hospital. Der er en ekstra maskin bestilt.

En studie fra 2009 sier at sannsynligheten er større for å overleve akutt lungesvikt med ECMO-behandling.

Mangler utstyr

Effekten av ECMO-behandling på covid-19-pasienter er fortsatt svært usikker, ifølge norske leger NRK har vært i kontakt med. Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) kartlegger i disse dager effekten.

Tilgangen på nok engangssett er også et av hindrene for å bruke maskinene på covid-19-pasienter i Norge.

– Det er og begrensninger i antall engangsett til ECMO-maskinene. Vi har et svært begrenset lager, og det er ikke lett å få tak i flere for tiden. De må derfor brukes etter nøye prioritering, og de skal også dekke ikke-pandemi-behovet, opplyser overlege Gjerde ved Haukeland.

Intensivavdeling, Haukeland sjukehus, seksjonsoverlege Stig Gjerde, korona, Helse Bergen

IKKE HATT BEHOV: Ved Haukeland sykehus har ikke ECMO vært nyttig for Covid-19-pasienter ennå, ifølge Stig Gjerde, overlege ved intensivmedisinsk seksjon.

Foto: Katrine Sunde / Haukeland Universitetssjukehus

En pasient ligger flere uker i en ECMO-maskin. Det vil derfor være de som er unge og med gode prognoser for å overleve, som vil få behandlingen på Haukeland.

Å behandle en pasient i en ECMO-maskin vil stjele ressurser fra andre intensivpasienter.

– Vi har altså ikke utelukket bruk av ECMO under covid-19-pandemien dersom indikasjonen skulle være svært god, eller om pandemien ikke blir så kraftig i vår region at kapasiteten viser seg å være bedre enn vi har antatt så langt, forklarer Gjerde.

Mener respiratorbehandling er like god

Oslo universitetssykehus (Ous) opplyser til NRK at de anser respiratorbehandling som like god som ECMO-behandling.

Ullevål og Rikshospitalet har tilgang på åtte ECMO-maskiner, som er det samme antallet som under pandemien i 2009.

– Vår strategi er å gi best mulig behandling for lungesvikt med respirator. Under covid-19 har vi klare holdepunkter for at slik respiratorbehandling er langvarig. Den gir like gode resultater som ECMO og krever mindre intensivressurser, skriver Øyvind Skraastad, klinikkleder ved anestesiavdelingen ved Ous til NRK.

Lege Torvind Næsheim ved UNN vier frem en ECMO-maskin

RESSURSKREVENDE: Nord-Norge har flest ECMO-maskiner i Norge per innbygger. Det er dobbelt så dyrt å ha en pasient på en ECMO-maskin enn et vanlig intensivdøgn på et sykehus, sier Torvind Næsheim.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / UNN/Pingvinavisa

UNN holder døra åpen

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge svarer Torvind Næsheim, spesialist i anestesiologi, at de ikke vil utelukke å bruke ECMO på pasienter. Han omtaler maskinen som en «tidsmaskin» for lungene.

De vurderer fra dag til dag om de skal gi pasienter ECMO-behandling, dersom mange blir inneliggende på intensivsenger samtidig.

– Målet er å plukke ut pasientene som ellers ville dødd tidlig til ECMO. Dersom en tsunami av pasienter treffer oss på et senere tidspunkt, kan vi komme i en situasjon der vi ikke har kapasitet til å tilby ECMO i det hele tatt.

Næsheim sier mangel på kompetent personell er en av årsakene til at behandlingsformen nå blir nøye vurdert under pandemien ved sykehuset i Nord-Norge. Sykehuset har tilgang på fire ECMO-maskiner.

– Hvor mange pasienter vi kan behandle samtidig avhenger i større grad av tilgangen på kompetent personell enn mengden utstyr, forklarer han.