Hopp til innhold

Jobbannonsen har vore ute sidan 2014 – utan resultat

I over åtte år har bedrifta søkt etter autorisert rekneskapsførar. Norske verksemder skrik etter arbeidskraft, samstundes som det aldri har vore fleire jobbar å velje mellom.

Annonse - Fjord Services

INGEN NAPP: Annonsen har vore ute sidan 2014.

Foto: Faksimile / Fjord Services

Det er åtte år sidan rekneskapskontoret Fjord Services i Måløy forsøkte å lokke til seg det dei trong mest: Ein autorisert rekneskapsførar.

I ein annonse som vart lagt ut på heimesida, på Finn og diverse sosiale medium, kunne selskapet tilby «varierte og spanande arbeidsoppgåver», «fagleg oppdatering» og «det gode liv i Måløy».

Men surfing på Stad, toppturar og fiske var ikkje nok – søknadane kom ikkje.

Kristian Skibenes, Fjord Services

SØKER FRAMLEIS: Kristian Skibenes vurderer å satse meir på rekrutteringsbyrå, sidan ingen søker på annonsen.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Dei neste åra har selskapet lagt ut den same annonsen, med små variasjonar, med håp om at søkarane skal dukke opp.

– Vi har oppdatert den slik at det ser ut som det er litt liv i oss, men vi har aldri fått førespurnader på bakgrunn av den annonseringa, seier eigar Kristian Skibenes.

Rekordmange jobbar

Verksemder over heile landet slit med å skaffe nok arbeidskraft.

Både NAV og SSB sin statistikk viser at det er rekordmange jobbar i marknaden akkurat no.

Dei siste sesongjusterte tala til SSB, fjerde kvartal i 2021, viser at det var 95.600 ledige jobbar.

Det er 30.000 fleire jobbar enn same kvartal i 2018, før pandemien.

Tala er også dei høgaste sidan 2010.

Stålarbeid og kutting av stål på Radøygruppen

LEDIGE JOBBAR: Det er rekordmange ledige jobbar i Noreg akkurat no.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tala frå NAV viser også ein tilsvarande tendens. Fjoråret var eit rekordår, der 484.000 stillingar vart utlyste.

Ein auke på 30 prosent samanlikna med normalåret 2019.

Apriltala for i år viser at tendensen forsterkar seg. Då vart 49.300 nye ledige stillingar registrerte på arbeidsplassen.no, som er ein auke på 9 prosent samanlikna med april i rekordåret 2021.

Må seie nei

Selskapet i Måløy kunne teke mange fleire oppdrag enn i dag – hadde dei berre hatt fleire tilsette.

I dag har selskapet ni autoriserte rekneskapsførarar. Fleire går av med pensjon dei neste ti åra. No vurderer dei å rekruttere nokon som kan jobbe frå ein annan stad, ettersom dei ikkje får tak i nokon som vil flytte til Måløy.

Då dei skulle ha tak i ny dagleg leiar for eit år sidan, var erfaringane med annonsering så dårleg at dei valde ein heilt annan strategi.

– Då måtte vi bruke profesjonelt rekrutteringsbyrå for å finne nokon.

Kristian Skibenes, Fjord Services
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Stor mangel

NHO brukar ordet «kritisk» om mangel på kvalifisert arbeidskraft i fleire yrke.

– Når bedriftene må redusere aktiviteten sin eller kanskje til og med stenge, så er det alvorleg, seier rådgjevar Ann-Kristin Kristoffersen i NHO Vestland.

To av tre NHO-verksemder oppgir å ha eit udekt kompetansebehov, viser NHOs kompetansebarometer for 2021.

Dette er ein rekordhøg andel.

Enkelte tal er ekstra skremmande for verksemdene no, viser undersøkinga:

  • Det er særleg andelen verksemder med stor grad av udekt kompetanse som aukar: Frå 8 prosent i 2020 til 14 prosent i 2021.
  • Nesten halvparten av verksemdene (45 prosent) skriv at mangel på kompetanse fører til tapte kundar eller marknadsandelar.
  • Nesten halvparten av verksemdene (45 prosent) skriv at mangel på kompetanse fører til skrinlegging eller utsetting av utviding av verksemda.

Ann-Kristin Kristoffersen, NHO

STORT FRUSTRASJON: Fleire verksemder brukar ord som «kritisk» om mangel på arbeidskraft, seier rådgjevar Ann-Kristin Kristoffersen i NHO Vestland

Foto: NHO

Slit med rekruttering

Den mellomstore verksemda Eid Elektro på Nordfjordeid har 85 tilsette og merkar kor vanskeleg det er å få tak i ingeniørar.

Mønsteret er at mange av dei som flyttar ut for å ta høgare utdanning, ikkje flyttar heim igjen.

Akkurat no søker verksemda etter tre ingeniørar. Selskapet har ute annonsering etter denne type arbeidskraft «til ei kvar tid», seier dagleg leiar, Tore Hjelle.

– Det er den største avgrensinga på vår vekst. Vi kunne vakse meir hadde vi hatt meir folk.

Tore Hjelle, dagleg leiar i Eid Elektro

MANGLAR INGENIØRAR: Mange flyttar vekk når dei skal studere og kjem ikkje tilbake, seier dagleg leiar i Eid Elektro, Tore Hjelle.

Foto: Arne Stubhaug / NRK