Mange flere unge velgere

Blant førstegangsvelgerne, altså 18–21-åringer, økte valgdeltakelsen fra 43 prosent i 2015 til 53 prosent i 2019. Også gruppene 22–25 år og 26–29 år hadde økning på 10 prosentpoeng til henholdsvis 47 og 51 prosents deltakelse, viser tall fra SSB.