Hempel må betale for miljøopprydding

Danske Hempel er dømt til å betale 2,4 millioner kroner for miljøopprydning på tomten til Monopol-fabrikken på Askøy. Dommen kan få konsekvenser for en gigantregning på 150 millioner millioner for rensing av sjøbunnen.

Opprydning etter Monpol Hempel på Askøy

TINGRETTEN KRYSTALLKLAR Hempel må betale for miljøopprydning på Askøy.

Foto: Miljødirektoratet

I 2009 sørget Miljødirektoratet for opprydding på de mest forurensede delene av eiendommen. I ettertid har partene kranglet om hvem som skulle ta regningen.

– Stort ansvar på virksomheter

– Dette er en viktig dom som bekrefter at private aktører ikke kan organisere seg bort fra ansvaret for forurensing, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Dommen fastslår at forurensningsloven legger et stort ansvar på virksomheter som har eller har hatt noe på sin eiendom som ikke er tillatt etter forurensningslovens regler. Dette gjelder også selv om forurensningen var lovlig på det tidspunktet den skjedde, sier Hambro.

Ellen Hambro

– VIKTIG DOM Private aktører kan ikke organisere seg bort fra ansvaret for forurensning, sier miljødirektør Ellen Hambro

Foto: John Petter Reinertsen

Produserte maling fra 1918 til 1991

Produksjonen av maling og lakk på Florvåg på Askøy foregikk fra 1918 i regi av Monopol Maling- og lakkindustri. Det danskeide Hempel-konsernet kjøpte bedriften i 1983, og den skiftet navn til Monopol Hempel. Bedriften ble lagt ned i 1991. Eiendommene ble skilt ut i et eget datterselskap og senere solgt.

Høyesterett fastslo i 2010 at Hempel likevel kunne holdes ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser av grunnen på tomten. Nordhordland tingrett har nå slått fast at Hempel, som morselskap, også kan holdes ansvarlig for å refundere statens oppryddingskostnader.

Må trolig rense sjøbunnen

En ny undersøkelse av fabrikkeiendommen i 2011 viste at grunnen noen steder er sterkt forurenset med blant annet kvikksølv, bly, tjærestoffer, benzen og olje. Det må derfor gjennomføres ytterlige opprydningsarbeider i årene som kommer.

I tillegg er sjøbunnen utenfor fabrikkeiendommen i Florvåg blant de mest forurensede områdene i Norge. Miljødirektoratet mener det vil kunne være behov for opprydding også her. Det er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner.

Direktoratet avventer en rettskraftig dom i inneværende sak før opprydningen av sjøbunnen blir behandlet i rettsvesenet. Den endelige dommen i denne saken vil kunne få stor betydning for ansvar og kostnader for sjøbunnopprydningen.

Medhold på alle punkter

I tingretten har spørsmålet dreid seg om Hempel AS også er pliktig å refundere statens oppryddingskostnader ved den tidligere malingfabrikken. Nordhordland tingrett fikk saken til behandling etter at staten tok ut stevning for å unngå at kravet skulle bli foreldet.

Tingretten gir staten medhold på alle punkter. Dommen fastslår, med henvisning til den tidligere dommen i Høyesterett, at et morselskap kan være ansvarlig etter forurensningsloven for å refundere statens oppryddingskostnader.

Hempel vil ikke kommentere

Det er uklart om Hempel kommer til å anke dommen fra tingretten. Advokat Morten Hugo Berger, som representerte Hempel i tingretten, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Heller ikke kommunikasjonsdirektør Malte V. Eggers ønsker å si stort om saken.

– Ettersom saken fortsatt er i gang, og ankefristen først utløper 11. november, har vi ingen ytterligere kommentarer, sier Eggers til Dagens Næringsliv i dag.

Laster kart, vennligst vent...