LYN SLO NED I FLY:

Et Norwegian fly fra Sandefjord måtte avbryte landingen på Bergen Lufthavn Flesland på grunn av sterk vind. Da det forsøkte å lande på nytt slo lynet ned i flyet, skriver BA.