Hopp til innhold

Her var skolene på grønt nivå i bare ett døgn

I Luster kommune rakk de knapt å skifte fra gult til grønt nivå igjen i skolene. Utdanningsforbundet advarer mot for hyppige skifter i nivå.

Dale i Luster - skule

ENDRET NIVÅ: Mandag morgen var Luster oppvekstsenter på grønt nivå. Men allerede tirsdag var de tilbake til gult igjen.

Foto: Arild Nybø / NRK

Sist torsdag kom regjeringen med lettelser i flere av koronatiltakene. Blant annet ble det slutt på kravet om gult nivå i skoler og barnehager.

I stedet var det anbefalt grønt nivå, men gult nivå i kommuner der smittesituasjonen tilsier det. Grønt nivå betyr tilnærmet normal skolehverdag, mens gult nivå har flere begrensninger.

Tonje Brenna, Ingvild Kjerkhol og Jonas Gahr Støre

SLAPP OPP: Kunnskapsminister Tonje Brenna (til venstre), helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre gav beskjed sist torsdag om at det var slutt på krav om gult nivå i skoler og barnehager.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Etter dette har flere kommuner gått fra gult til grønt nivå i skoler og barnehager.

Men dette kan endre seg fort.

Rakk knapt grønt nivå

I Luster kommune i Vestland var åtte av skolene og barnehagene på grønt nivå mandag denne uken.

Men på grunn av endring i smittesituasjonen, ble det allerede i helgen bestemt overgang til gult nivå fra tirsdag morgen.

Unntaket var ungdomsskolen der de hadde smitte, og der de aldri gikk fra gult nivå.

Smittesituasjonen endrer seg raskt, noe dette viser. Erfaringen er at vi skal se an situasjonen litt mer før vi går fra gult til grønt. Det er en balanse mellom forutsigbarhet for barnehagene og skolene, og det å ikke ha større tiltak enn nødvendig utifra gjeldende smittetrykk, sier kommunalsjef oppvekst i Luster kommune, Knut Åge Teigen.

Flere andre kommuner, både i Vestland og andre steder i landet, har nå gått til grønt nivå på skoler og i barnehager etter lettelsene fra regjeringen før helga.

– Uheldig

Steinar Vegsund Strømslie, leder for Utdanningsforbundet Vestland, mener nå at mange kommuner går fort fram. Selv om han understreker at de er glade for at skolehverdagen er nesten normal mange steder.

– Flere kommuner ser jeg nå skynder seg fra gult til grønt, til tross for at smittesituasjonen enkelte steder er uavklart, forteller han.

Han ber nå flere kommuner være tålmodige, og at de unngår skifte i ulike nivå.

– Det som er svært uheldig er om man driver og skifter fram og tilbake mellom nivå. Det er veldig arbeidsbelastende for ansatte å totalt omarbeide hverdagen på kort varsel, sier Vegsund Strømslie.

Steinar Strømsli

KRITISK: Steinar Vegsund Strømslie, leder for Utdanningsforbundet Vestland, mener at mange kommuner går fort fram når de senker nivået fra gult til grønt.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Grønt lys i Bergen

I Bergen ble det innført grønt nivå fra tirsdag morgen. Samme dag var det ny smittetopp i kommunen.

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim, skriver i en SMS til NRK at de vil ha grønt nivå i kommunen også videre.

I tråd med den nasjonale koronastrategien skal hensyn til barn og unge vektes tyngst. Med andre ord skal vi ha høy terskel for å sette inn tiltak i skoler, barnehager og SFO som setter begrensninger på barn og unge sin hverdag. Vi fastholder derfor grønt nivå i Bergen, skriv han.

Han legger til at situasjonen følges tett og at tiltakene blir vurdert fortløpende.