Luftambulansen mista GPS-signala

Luftambulansen mista kontakten med navigasjonssystemet under oppdrag i Bergen fleire gonger i oktober i år, skriv BT. Årsaka var ein ulovleg GPS-jammer i ein parkert bil. Dei sender ut radiobølger som overdøyver andre signal på same frekvens.