Løyver millionar til bygg

Fleirtalspartia i Vestland løyver ti millionar kroner til Holvikejekta i neste års budsjett. Det vil fullfinansiere eit formidlingsbygg på Sandane. Politikarane løyver også 4 millionar til Lindehuset i Odda. Budsjettet blir endeleg vedteke i desember.

Holvikjekta
Foto: Jan Nik. Hansen / © Fylkesarkivet