Lokaltipsvinnar frå Førde

Magnus Breilid frå Førde prikka inn 87 rette i lokaltipset denne sesongen. Dermed blir han vinnar av eit reisegåvekort på 5.000 kroner.

Mathias Eikenes
Foto: Oddleif Løset / NRK

Breilid hadde sju rette meir enn nestemann på lista.

NRK Sogn og Fjordane har i år invitert lyttarar og lesarar til å tippe resultata i 3. divisjon kvar helg gjennom heile sesongen.

I siste runde var det berre Jan Helge Oksholen frå Deknepollen som tippa rett vinnar av samtlege seks kampar. Han får dermed dei ti flaxlodda denne veka.

Etter sesongens 22 serierundar vart samanlagtlista sjåande slik ut:

• 87 poeng: Magnus Breilid

• 80 poeng: Steinar Langedal og Jarle Sognnes

• 78 poeng: Idar Jarle Skogli

• 77 poeng: Geir Inge Rake og Geir Vindheim

• 75 poeng: Lars Lefdal og Stig Høynes

• 73 poeng: Toril Berg

• 72 poeng: Erik Brendefur

• 71 poeng: Arvid Gimmestad og Ottar Refvik