Hopp til innhold

Lokalpolitikere sier nei til regjeringen – bergensregionen kan gå glipp av over én milliard kroner

Terje Søviknes (Frp) vender ryggen til egen regjering og utsetter verdifull byvekstavtale med staten. Bergensområdet kan tape 1,2 milliarder kroner hvis de kommende politikerne også sier nei.

Bybanen Lars Hilles gate

BYBANE OG SYKKEL: Byvekstavtalen skal sørge for at veksten i trafikk skal skje kollektivt, på sykkel eller til fots.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Inngåelsen av en ny byvekstavtale for bergensområdet blir utsatt.

Onsdag ble det holdt krisemøte for å berge avtalen. Der ba Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) om at forhandlingene ble satt på pause til etter valget.

Bergen kommune, omegnskommunene, fylket og staten skulle etter planen ferdigstille avtalen sist fredag.

Avtalen forplikter kommunene til å ha nullvekst i biltrafikk, og som belønning får de penger fra staten.

Den gamle avtalen har mindre penger i potten, og dersom den ikke erstattes av en ny avtale, vil bergensområdet tape nær 1,2 milliarder kroner frem til 2023, da den nåværende avtalen utløper.

Ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås, som går sammen med to andre kommuner i Alver neste år, ønsket heller ikke å signere avtalen før hun hadde fått mandat fra eget kommunestyre.

Med disse signalene fra lokalpolitikerne mener regjeringen forhandlingsgrunnlaget ikke er til stede.

– Russisk rulett med statlige millioner

Byrådet i Bergen reagerer sterkt på utsettelsen, og mener regjeringen burde fått avtalen igjennom, selv uten Os' velsignelse.

– Regjeringen spiller russisk rulett med nullvekstmål og statlige millioner i 2019 og 2020. Et av regjeringspartiene, Frp, setter Solberg sjakk matt når det gjelder nullvekst og klimamål, skriver byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i en tekstmelding til NRK.

Os-ordfører Terje Søviknes, som inntil nylig var olje- og energiminister i den sittende regjeringen, mener Trytis bekymring for økonomisk tap er grunnløs.

– Vi har fått forsikringer fra regjeringen om at ingen taper økonomisk om avtalen blir sluttforhandlet og behandlet i de nye folkevalgte organene i kommunene og fylket innen 1. januar 2020. Det vil si at vi får beholde midlene som nå er fremforhandlet også for 2019, skriver han til NRK.

Fortsetter forhandlinger uten Os

Til tross for alenegangen til Søviknes, vil de andre partene fortsette forhandlingene.

– Vi insisterte på å forhandle om avtaletekst videre neste uke, uavhengig av Os. Vi godtar ikke utsettelse, skriver Tryti i en SMS til NRK etter møtet.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun sier til NRK at de har bedt om et nytt forhandlingsmøte allerede neste uke.

Hun mener det ikke er riktig at byvekstavtalen er utsatt.

– Utgangspunktet er at forhandlingene skal fortsette. Staten har akseptert at den politiske sluttbehandlingen kan flyttes til etter valget, sier hun til NRK.

Byvekstavtale Bergen

SØVIKNES: På forhandlingsmøtet fredag stod Søviknes relativt alene og anmodet om utsettelse. Avtalen varer til 2029, og Søviknes vil at de nye kommunene skal ta stilling til avtalen. Han representerer Os kommune som 1.1.2020 blir til Bjørnafjorden kommune sammen med Fusa.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Vender ryggen til egen regjering

Regjeringen inviterte kommuner i fire storbyregioner til å inngå avtaler for å sørge for at all vekst i persontransport i Norge fremover skal skje ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange.

66 milliarder kroner skal tildeles kommunene og fylkeskommunene som kommer opp med de beste løsningene for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Politikerne i bergensområdet har forhandlet om avtalen i et år, men i forrige uke sa Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) at avtalen måtte utsettes. Os skal slås sammen med Fusa til nye Bjørnafjorden kommune, og Søviknes mente at den nye kommunen måtte ta stilling til avtalen med staten.

Dette til tross for at Samferdselsdepartementet har sagt at de gamle kommunene skulle inngå avtalene.

– Henger ikke på greip

Den gjeldende avtalen gir totalt 414 millioner kroner årlig i belønnings- og utbyggingsmidler. Den nye vil gi 703 millioner kroner årlig.

Søviknes tror at bergenspolitikerne er redd for å miste flertall etter høstens kommunevalg, og derfor vil signere avtalen nå.

Etter møtet sist fredag ønsket bergensbyråd Tryti at de andre kommunene skulle få på plass en avtale med staten uten Os kommune.

Hun fikk støtte fra partikamerat og fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

– Vi stiller spørsmål ved at en fylkesordførerkandidat fra Frp hindrer Hordaland å få 70 millioner kroner ekstra i 2019 for å ivareta kollektivutfordringer. Det henger ikke på greip, sa Hestetun etter møtet.

Bybaneutbygging på Minde (fotografert 26.05.2019)

BYBANE: Bybaneutbyggingen på Minde i Bergen, hvor neste trinn av Bybanen skal gå gjennom Løvstakken og til Fyllingsdalen. Dette er en del av Bergen og Hordalands plan for å redusere biltrafikken.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forhandlet i ett år

Den forrige byvekstavtalen sikret i 2017 Bergen penger til Bybanen og flere andre prosjekter. Disse hentes inn i form av statlige midler samt retten til å kreve inn bompenger. Den nåværende avtalen gjelder for perioden 2017-2023.

Målet for den nye avtalen har vært en pakke for hele bergensregionen som sikrer mindre biltrafikk og mer kollektivtrafikk.

Den nye avtalen som det nå forhandles om skal gjelde for perioden 2019-2029.