Redder liv – står ubrukt

Utstyr som kan oppdage kreft står ubrukt flere dager i uken. Det finnes ikke nok eksperter til å holde PET-skanneren i full drift.

PET-skanner

PET-skanneren på Haukeland brukes kun to dager i uken.

Foto: Aleksander Vallestad / NRK

– Dette er en undersøkelsesmetode som egentlig gir oss informasjon om hele kroppen til pasienten, sier Nina Kleven-Madsen, senterleder ved Haukeland Universitetssykehus.

Martin Biermann, nukleærmedisiner

Martin Biermann, nukleærmedisiner på Haukeland Universitetssykehus.

Foto: Aleksander Vallestad / NRK

Brukes to dager i uken

PET/CT-skanneren har snart vært i drift i et år på Haukeland.

Som en av tre skannere i Norge skal den redde liv og gjøre kreftbehandling så riktig som mulig, men i dag blir utstyret brukt bare to dager i uken.

Ikke godt nok, mener Martin Biermann, en av kun fire spesialister på sykehuset som kan tolke resultatene.

– Hadde vi utredet pasienten på gamle måten ville vi fjernet en lymfeknute, men pasienten ville fremdeles ikke være helbredet, sier Biermann.

LES OGSÅ: Mørk fremtid for intensivmedisin

LES OGSÅ: Overspisere lider i systemet | – Overser brystkreft | Babyer i Bergen sulter | Uønsket økning i trillingfødsler

– Ikke nok spesialister

Nina Kleven-Madsen, senterleder

Nina Kleven-Madsen, senterleder ved Haukeland Universitetssykehus.

Foto: Aleksander Vallestad / NRK

– Vi mener at vi har behov for flere spesialister i nukleærmedisin både her i Helse-Vest og også på landsbasis, sier Kleven-Madsen.

For det er ikke nok spesialister i Norge i dag. Det tar lang tid å lære opp nye, og ifølge Kunnskapssenteret for helsetjenenesten vil behovet bare øke.

– Jeg tror ikke at det er et pengespørsmål, men det er mer et spørsmål om å få utdanningshjemler på plass.

Og her kan Haukeland Universitetssykehus bidra, mener Kleven-Madsen.

– Vi er et stort sykehus som driver med dette og vi mener vi det kan bidra til å skaffe den kompetanse som trengs.

Kronerulling og stort engasjement

Da utstyret kom på plass skjedde det blant annet etter et stort engasjement og kronerulling hos privatpersoner. I 2005 samlet privatpersoner og organisasjoner inn mange titalls millioner kroner til utstyr som skal oppdage kreft på Haukeland.

– Det synes jeg er leit og hvis det handler om hjemler så bør jo de som er ansvarlig for det få gjort noe med det så snart som mulig for det er vel en formalitet, sier Trygve Hillestad, som sitter i styret i Medisinsk Høyteknologisk Forskningsfond.

Han er en av dem som var med på kronerullingen for noen år siden.

– Dette har jo vært et tilbud i mange land og også faktisk også et tilbud på mange av østlandssykehusene før vi fikk den her til Bergen.