Her er NRK Sogn og Fjordane si vurdering av valet i din kommune

Her finn du spenningsmomenta, fakta og vurderingar om valet i alle 26 kommunane i Sogn og Fjordane, i tillegg til fylket.

I kø for å gi sin stemme i valget
Foto: Konstantinos Kokkinis / ScanstockFoto

NRK har gått gjennom den politiske situasjonen i alle kommunane. Vi har vurdert ordførarkandidatane sine sjansar og peika på saker som kvar kommunen har å stri med.

Her finn du vurderingane, med fakta om kvar kommune saman med resultata frå dei fire siste kommunevala.

I tvil om kva du skal stemme? Prøv valgomaten til NRK.