Lensmannen mistet syv politifolk over natten: – Bemanningen er kritisk

AUSTRHEIM (NRK): Lensmannen har ansvaret for 35.000 innbyggere og et område på størrelse med Østfold fylke, men har bare én patrulje på veiene. Nå går han hardt ut mot reformen.

Radøy-ordfører Jon Askeland viser Slagsvold Vedum og lensmann Kjell-Idar Vangberg fylkeskartet

KARTLA: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får en innføring i fylkeskartet over Hordaland av Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp, t.h.) og lensmann Kjell-Idar Vangberg (t.v.)

Foto: EVEN NORHEIM JOHANSEN / NRK

1. januar ble kommunene Masfjorden i Hordaland, og Gulen og Solund i Sogn og Fjordane innlemmet i Nordhordland lensmannsdistrikt.

Da året startet hadde lensmann Kjell-Idar Vangberg 32 politifolk på lønningslisten i politidistriktet med over 35.000 innbyggere.

Effekten av å samlokalisere politifolk til Knarvik, resulterte i at to patruljer fra morgen til kveld kunne være på hjul.

Målet var å styrke patruljetjenesten.

Men som NRK omtalte i juni, mistet Vangberg syv stillinger etter politidistriktet sin budsjettrunde.

– Vi har nå én patrulje på ni kommuner. Etterforskningskapasiteten er nærmere halvert siden januar. Det er kritisk, og jeg mener distriktene burde ha fått flere ressurser, sier Vangberg.

Laster kart, vennligst vent...

STORT DISTRIKT: De ni kommunene som inngår i Nordhordland lensmannsdistrikt har spredt bebyggelse, på øyer og i dalfører. Det er flere fjordkryssinger mellom kommunene. I distriktet ligger også Equinors oljeraffineri på Mongstad.

Vedum: – Effekt av reformen

I et innlegg i avisen Nordhordland har tillitsvalgte i politiet gått knallhardt ut mot forholdene. Samtidig har ordførerne i de aktuelle kommunen ropt varsku etter tur.

Tirsdag var Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Austrheim. Partilederen er blant de sterkeste motstanderne av politireformen.

– Budskapet fra Nordhordland er likt det vi hører fra nasjonale politiforbund. Man opplever en byråkratisering av politihverdagen og at det lokale arbeidet har blitt lidende, sier Vedum, og legger til:

– De konkrete resultatene av reformen ser man i lensmannsdistrikter som dette, sier Vedum og viser til den nasjonale politikrisen i sommer.

Lensmann Kjell-Idar Vangberg

OPPGITT: Lensmann Kjell-Idar Vangberg fikk tre nye kommuner å patruljere i år. Etter budsjettkutt i vinter, har han nå et større område, men like mange politifolk som før.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Høyre: – Skivebom

Peter Frølich (H), justispolitisk talsperson og andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, avviser at det som skjer i Nordhordland har noe med politireformen å gjøre. Han mener Slagsvold Vedum tar feil, og er lei det han kaller «svartmaling» av politireformen.

– Årsaken til endringene i Nordhordland skyldes politiprioriteringer i Vest politidistrikt. Det er en skivebom å skylde på reformen.

Frølich oppgir at Vest politidistrikt siden 2014 er blitt styrket med 100 årsverk, derav 90 politiårsverk.

– Politimesteren har mest sannsynlig funnet ut at det er mer behov for de et annet sted. Det er noe politimesteren må svare for. Vi går ikke inn og detaljstyrer hvordan politimesteren skal fordele ressursene sine.

PCF

LEI: Justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Frølich, er lei det han mener er svartmaling av politireformen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Politimesteren: – Forstår kritikken

Politimester i Vest politidistrikt Kaare Songstad forstår kritikken fra lensmannen i Nordhordland.

– De merker en forskjell på budsjettsituasjonen nå sammenlignet med for noen måneder siden. Men det må ses i sammenheng med at vi nå holder på å bygge opp dette politidistriktet, sier han.

Ifølge politimesteren skyldes den vanskelige situasjonen i Vest politidistrikt et underskudd fra 2017 og nye, kostnadstunge enheter som skal stables på beina.

Han vedgår at de ikke har truffet med situasjonen i Nordhordland.

– Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase etter politireformen og må se de ulike enhetene opp mot hverandre. I noen sammenhenger har vi ikke truffet helt, og det må justeres underveis opp mot budsjettene.

Kaare Songstad

TAR TID: Politimester Kaare Songstad tror Vest politidistrikt først i 2019 eller 2020 vil ha på plass en mer balansert fordeling av ressursene.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Skylder på underskudd – ber om mer tid

Lensmann Vangberg er forsiktig med å kommentere årsaker, men sier at situasjonen er den samme i flere tjenestesteder i Vest, ikke bare i Nordhordland.

– Slik vi opplever det, er dette en sentraliseringsreform. For oss er ikke «nærpoliti» en korrekt beskrivelse av forholdene.

– Er det politireformen eller trange budsjett som har skapt situasjonen i Nordhordland?

– Jeg mener årsaken er todelt. På den ene siden handler det om budsjettvurdering internt i distriktet. På den andre siden handler det om pengesummen som blir overført i forbindelse med reformen.

Vangberg mener de store linjene i politireformen er utelukkende positive, men frykter for hvordan distriktene kommer ut.

– Jeg skal ikke uttale meg om budsjettfordelingene, men jeg føler vi har fått for lite. Enhetene i distriktene burde fått mer.

Ifølge Songstad vil nye stillinger som er ventet de to neste årene, i større grad komme de geografiske driftsenhetene til gode. Han ber derfor om tålmodighet.

– De vil bli sterkt prioritert i den kommende runden, lover politimesteren.