Legg ned ambulansestasjon

Helse Førde har vedteke å legge ned ambulansestasjonen i ytre Bremanger mot to røyster. Berre Reidar Sandal og Stad-lege Thomas Vingen Vedeld røysta i mot. I staden skal området bli dekka opp av ei båtambulanse frå Florø og ambulansebil frå Svelgen.