Lanserer nye skyhøye trafikktall for Norges dyreste veiprosjekt

Ketil Solvik-Olsens statssekretær kommer med nye tall for fergefri E39 som «få» har hørt om. – Regjeringen forsvarer fergefri E39 i panikk, mener SV.

Mulig fremtidig broløsning over Bjørnafjorden

GIGANTPROSJEKT: Slik kan en bro over Bjørnafjorden bli. Fergefri E39 kan erstatte åtte fergesamband på Sør- og Vestlandet.

Foto: Illustrasjon: Plan arkitekter/Statens vegvesen

En fergefri kystvei fra Kristiansand til Trondheim kommer til å koste minst 340 milliarder kroner. Åtte fergesamband kan bli erstattet av broer og tunneler. Prosjektet omtales som tidenes dyreste veiprosjekt i Norge.

Derfor er det viktig at det er nok biler på veien. Nok biler til å betale for prosjektet med bompenger.

Om 40 år kommer 20.000 biler til å kjøre på broen over Bjørnafjorden hver dag.

Tom Christer Nilsen, statssekretær

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet viser til prognoser som ikke har vært offentlig kjent.

Dette er langt høyere trafikk enn Statens vegvesen tidligere har anslått på det planlagte gigantprosjektet Hordfast, som kan bli en del av norgeshistoriens største veisatsing.

Trafikktall som spriker

Hordfast skal etter planen erstatte de to fergesambandene Halhjem-Sandvikvåg og Halhjem-Våge, men fremtidens trafikktall spriker:

  • 2016: I snitt 3100 kjøretøy daglig på fergene over Bjørnafjorden
  • 2030: 10.000 kjøretøy daglig over ny bro (prognose fra Statens vegvesen)
  • 2050: 13.000 kjøretøy daglig (prognose fra Statens vegvesen)

13.000 biler daglig er mer enn fire ganger dagens trafikk på fergene, og dette tallet har blitt kritisert for å være for høyt. Blant annet av Fylkesmannen i Hordaland som mener at den samfunnsøkonomiske nytten av Hordfast er tilnærmet lik null.

Statssekretærens prognose går 2030- og 2050-tallene en høy gang:

  • 2060: 20.500 kjøretøy daglig
Tom Christer Nilsen

UKJENT PROGNOSE: Trafikken over Hordfast og inn mot Bergen fra sør kan bli sjudoblet sammenlignet med trafikken i 2016, ifølge statssekretær Tom Christer Nilsen. Problemet er bare at nesten ingen har hørt om tallene.

Foto: Ole Andre Langmandokk / NRK

– Det er vegvesenet som har gjort alle disse tallene. Utregningen om år 2060 er lagt til grunn i en beregning i en rapport som vegvesenet gjorde om klimautslipp i juni 2016, sier Tom Christer Nilsen.

Statens vegvesens prosjektleder for Hordfast kjenner ikke til dette.

– Vi kan ta ut trafikktall for lengre perioder hvis vi ønsker det. Men jeg har ikke sett slike tall, sier prosjektleder Signe Eikenes.

– Panikk i regjeringen

Marte Hammer (SV) er overrasket over at Nilsen trekker frem en svært høy, usikker og ukjent trafikkprognose.

Fergefri E39 sør for Bergen har blitt så dyr, urealistisk og miljøødeleggende at regjeringen nå forsvarer Hordfast-planen i panikk.

Marthe Hammer, Hordaland SV
Marthe Hammer

SPIKER I KISTEN: – Når dette er det beste regjeringen klarer å komme opp med, så er det sannelig spikeren i kisten for prosjektet, sier Marte Hammer i SV.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Når han viser til noen usikre anslag som er langt frem i tid, da er vel det et uttrykk for at panikken har satt seg.

Det har ikke lykkes NRK å finne rapporten som Tom Christer Nilsen snakker om, men sjefingeniør Inge Alsaker i vegvesenet bekrefter at han har skrevet et dokument der det er anslått 20.500 biler daglig over Hordfast i 2060. Dette ligger som et grunnlag i arbeidet med ny nasjonal transportplan. Alsaker understreker at det er mange forbehold med slike prognoser.

– De skikkelige beregningene er kun de som Statens vegvesen har for 2030 og 2050. Men det er også gjort et overslag for 2060, utdyper Nilsen.

– Hvor viktig er trafikktallet for at Stortinget faktisk vil vedta utbyggingen og bevilge milliardene fra staten?

– Det er viktig for det sier noe om hvilket bompengepotensial det er på strekningen, sier Nilsen.

Flytebru over Bjørnafjorden, E39

DOBLET PRIS: Prislappen på Hordfast-delen av E39 har på seks år blitt mer enn doblet, fra 19 milliarder kroner til 43 milliarder.

Foto: Illustrasjon statens vegvesen

– Du mener at Hordfast uansett er samfunnsnyttig?

– Ja. Basert på tallene for 2050, sier Tom Christer Nilsen.