Lånekassen legg ned i Bergen

Lånekassen skal redusere talet på kontor frå seks til fire, og legg dermed ned kontora i Bergen og Tromsø. – Ei rekke tenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikkje treng så mange medarbeidarar som før, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Bergenskontoret, som har om lag 20 årsverk, vil bli avvikla i løpet av 2023.