Lakseselskaper politianmeldt for å ha eksportert syk fisk til Kina

Mattilsynet mistenker et eksportfirma og et lakseslakteri for å ha eksportert laks med fiskesykdommen PD til Kina. To ansatte i Ocean Quality AS er suspendert.

Bremnes Seashore på Bømlo

OPPDAGET HER: Den uriktige dokumentasjonen ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore AS 25. og 26. januar. Nå er de, sammen med salgsselskapet Ocean Quality AS, anmeldt av Mattilsynet. Styreleder i Quality, Øyvind Fossøy, forteller at de påtar seg det fulle ansvaret.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Den 31. januar mottok Ocean Quality AS et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk laks fra selskapet til Kina, fordi Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående eksport av forsendelser med laks til Kina.

Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore AS 25. og 26. januar.

Aktor i saken, politiadvokat, Hallvard Gardshol Bjørndal, understreker at dette er en alvorlig sak.

– Bakgrunnen for anmeldelsen er at dette kan medføre komplikasjoner for overlevering til andre nasjoner i fremtiden, derfor har Mattilsynet reagert kontant, sier Bjørndal.

To ansatte suspendert

To ansatte i Ocean Quality er suspendert for å ha sendt ut uriktig informasjon til Mattilsynet. På grunn av den uriktige informasjonen har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil grunnlag, og eksportert laks til Kina, som ikke er godkjent der.

– Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer, sier styreleder i Ocean Quality, Øyvind Fossøy.

Forholdet ble oppdaget under en kontroll hos lakseleverandøren, Bremnes Seashore, og også de er nå politianmeldt for forholdet.

– På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken. Virksomhetene er inntil videre suspendert for lakseeksport til Kina, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Harald Gjein, sjef for Mattilsynet.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Harald Gjein er administrerende direktør i Mattilsynet.

Foto: Mari Press / Veterinærinstituttet

Han understreker også at Mattilsynet nå vil føre strengere kontroll av eksporten av fersk laks.

Ocean Quality påtar seg hele ansvaret

Kina og Norge undertegnet i fjor en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD.

Kina godtar ikke import av fisk som har hatt PD. Styreleder Ocean Quality sier at de påtar seg det fulle ansvaret for det som har skjedd.

– Bremnes Seashore er trukket inn i dette på en urettferdig måte. Det er Ocean Quality som har ansvar for dette, sier styreleder, Øyvind Fossøy.

– Hvorfor har dere ikke avdekket dette selv?

– Vi har hatt rutiner som har fungert i over syv år, og det har aldri vært påvist feil eller mangler i de rutinene. Men hvis noen bevisst gjør noe som er ureglementert, er det vanskelig å oppdage. Dette beklager vi på det sterkeste, sier han.

Konsernsjef i Bremnes Seashore, Olav Svendsen, ønsker ikke å uttale seg i saken, og henviser NRK til Ocean Quality.

Aktor i saken, Hallvard Gardshol Bjørndal, sier at også Bremnes Seashore vil bli etterforsket nærmere.

Hallvard Gardshol Bjørndal

MIDT I ETTERFORSKNINGEN: – Vi er midt i etterforskningen, og har tatt avhør av de siktede. Det er en stor mengde databeslag vi må gjennomgå for å belyse saken, og finne ut hvem som er ansvarlig. Jeg kan ikke si så mye mer om hva vi har funnet ut nå, sier aktor i saken, Hallvard Gardshol Bjørndal.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Etterforskningen er ikke konsentrert bare om Ocean Quality, vi vil også se på forhold ved Bremnes Seashore. Men vi har ikke konkludert med noe enda, sier han.

Ingen vinning

Øyvind Fossøy presiserer at de to ansatte som nå er suspendert, ikke har hatt noen personlig vinning på dette. Det har heller ikke selskapet som helhet, sier han.

– Vi forstår ikke hvorfor dette har skjedd. De to som er suspendert er veldig lei seg. De har ikke skjønt konsekvensen, sier han.

Fossøy vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser dette kan ha for andre eksportselskapers omdømme i forholdet til Kina i fremtiden.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg har ikke grunnlag for å tro at noen andre har gjort noe ureglementert, sier Fossøy.

Han presiserer at selskapet nå har innført nye rutiner for kontroll.