Hopp til innhold

Laksefisket kan bli stansa

Laksefisket kan bli stansa i delar av landet på kort varsel, etter rapportar om svært lite laks så langt i år.

– Blir det fiska for mykje, kan me få ein alvorleg knekk i produksjonen av lakseungar, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Det er mest aktuelt å vurdera stans i laksefiske i elvar med mykje stor laks frå grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag, og stans i sjølaksefiske på same strekning.

Beiarelva

Miljødirektoratet med advarsel – laksefisket kan bli stoppet

Laksebestanden i norske elver synker raskt. Miljødirektoratet sier årets fiske kan bli stanset på kort varsel.