Låg arbeidsløyse i Sunnhordland

Arbeidsløysa i Sunnhordland var på 2,5 prosent i september. Det er ein nedgang på 33 prosent i høve til september 2016. Ifølge ei pressemelding frå Nav Sunnhordland må ein tilbake til mars 2015 sist arbeidsløysa var så låg i regionen. Det er særleg Stord (biletet) som har stor nedgang i talet på folk utan arbeid.

Flyfoto av Leirvik og Stord
Foto: Harald M. Valderhaug