Lærere frykter sammenslåing vil gjøre dem arbeidsledige

Frustrerte ansatte ved Etne videregående skole føler seg glemt av fylkeskommunen.

Frustrerte lærere ved Etne videregående

FRUSTRERTE: Jørgen Øyjord, Ørjan Hornenes, Raymond Lundestad og Hanne Rosseland er ansatt på Etne videregående skole, og frykter for fremtiden.

Foto: Tale Hauso / NRK

I løpet av 2017 skal Etne videregående skole i Hordaland slås sammen med Ølen videregående skole i Rogaland.

Alle elever blir flyttet til Ølen, men de 24 ansatte på Etne går en uviss fremtid i møte.

Hanne Rosseland, Raymond Lundestad og de 22 andre lærerne vet fortsatt ikke hva som vil skje med dem når skolene blir slått sammen.

– Slik vi ser det, er vedtaket om sammenslåing i realiteten en nedleggelse. En administrasjon som har sagt de skal jobbe for oss og skaffe oss jobbtilbud, sender nå de motsatte signalene, sier Lundestad.

Tror de blir sagt opp

Han mener fylket burde ha gjort en bedre jobb for å finne nye stillinger i Rogaland.

– Den uvissheten her skulle vi ikke har hatt. Vi blir trolig sagt opp 1. mai. Med tre måneders oppsigelsestid. Vi står på bar bakke 1. august, sier han.

Hanne Rosseland sier lærerne ikke får ta med seg ansienniteten over fylkesgrensen. Dermed stiller de bakerst i jobbkøen i Rogaland.

– Det er lite informasjon. Så vidt vi vet er det seks-sju som ligger an til å få jobb i Ølen, sier hun.

Vil ikke flytte

For Rosseland er det ikke aktuelt å flytte fra Etne.

– Jeg har to jenter som går på skole, og en mann som jobber her. Så jeg må bare søke og søke. Men det er mange som vil ha jobb om dagen, så det er vanskelig.

Hun mener lærerne i Etne er blitt helt oversett.

– Det føles ut som vi er en liten parentes i vedtaket. De tar elevene og linjene, men oss er det ikke så nøye med, sier Rosseland.

– Har ikke gått på skinner

– Situasjonen er ikke i tråd med vedtaket. Lærerne skulle sikres i Ølen så langt som råd var. Prosessen har ikke gått på skinner i det hele tatt, sier ordfører Siri Klokkerstuen i Etne.

Svein Heggheim, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland, sier fylkeskommunen prøver å finne løsninger.

– Jeg tror det er en betydelig velvilje fra Rogaland for at en skal komme best mulig ut her. De er fullt klar over behovene til våre ansatte, sier Heggheim.

Forstår reaksjonene

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø sier han forstår reaksjonene til lærerne i Etne.

– Når man har bestemt seg for en sammenslåing av to skoler, tilsier logikken at man kan ende opp med for mange lærere. Vi jobber daglig med hvordan vi skal håndtere dette best mulig, sier han.

– Føler du det blir gjort på best mulig måte nå?

– Vi har dialog med Rogaland, og jeg vet at vi er i dialog med de tillitsvalgte om rettigheter som går lengre enn de lovmessige. Dette mener jeg gir signal om at vi tar dette på alvor, sier Kårbø.