Lærdal slit med økonomien

Sjølv om Lærdal kommune det siste året har teke fleire grep for å minske underskotet i økonomien, slit dei framleis med raude tal, ifølgje porten.no. – Du kan bli litt deprimert. Vi har gjort store kutt og snudd rimeleg mange steinar etter kvart. Likevel sit me her igjen, seier SV-politikar Annike Renate Vanberg.

Lærdaløyri gågate
Foto: Martin Torstveit / NRK