– Vi må gjøre tøffe prioriteringer

Foreslår å kutte investeringer med 1,9 milliarder, redusere tjenester med 113 millioner og redusere tilskudd til kultur- og idrett med tre prosent.

Eiler Macody Lund legger frem bybudsjettet

– VI OMSTILLER BERGEN: Finansbyråd Eiler Macody Lund mener budsjettforslaget for neste år skal gjøre kommunen bedre rustet for usikre økonomiske tider.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) i Bergen la i dag frem et budsjett han mener inneholder en rekke nødvendige grep.

– Det er et stort ansvar som ligger på mine skuldre, når jeg nå legger frem byrådets forslaget til budsjett for 2016. Jeg er stolt over jobben som er gjort som viser at alle byrådsavdelinger er klare til å ta sin del av ansvaret, sa Eiler Macody Lund fra talerstolen.

Byrådet foreslår å redusere investeringene med 1,9 milliarder i forhold til i fjor. De vil redusere tjenester med totalt 113 millioner kroner. Byrådet vil videreføre 2015-nivå på inntekt fra eiendomsskatt. Fra 2019 er forslaget å justere den ned med 100 millioner kroner. Tilskudd til de fleste kultur- og idrettsformål foreslås redusert med 3 prosent.

Her er noen av endringene i forslaget til neste års budsjett:

SFO:

  • Prisen for SFO-plass følger ordinær prisstigning. Det tilsvarer 55 kroner mer i måneden for både hel- og ettermiddagsplass.

BARNEHAGE:

  • Matpenger i barnehage følger generell prisvekst og reguleres fra 210 til 215 kroner per måned.
  • Avløpsgebyrene øker mer enn lønns- og prisvekst på grunn av store investeringer.

BOSS:

  • Renovasjonsavgiften endres til en såkalt fleksibel gebyrmodell. Alle boenheter har en grunnpris på 1933 kroner. I tillegg kommer en kostand på 33,25 kroner per tømming av restavfall utover 12 tømminger i året. Om du har tømming av restavfall hver uke som i dag, blir det dyrere. Om du kildesorterer og tømmer for eksempel 26 ganger på et år, blir det rimeligere.

FEIING:

  • Årsgebyr for feiing og tilsyn øker mer enn generell prisvekst. Eksempelvis vil årlig standardgebyr for feiing hvert fjerde år øke fra 315 til 381

SVØMMEHALLENE:

  • Billettsystemet ved svømmehallene på Åstveit, Slåtthaug og Stemmemyren legges om til samme alderskategorier som ADO arena, og billettprisene stiger noe mer enn prisvekst. Det vil koste 5 kroner mer for enkeltbillett og 80/50 kroner mer for klippekort for voksen/barn. ADO arena-billettene øker ikke.
  • Nordnes sjøbad øker med 5 kroner for enkeltbilletter og 50 kroner for klippekort voksen og familiebillett. Det vil koste 10 kroner mer for klippekort barn.

ISBANENE:

  • I Bergenshallen og på Slåtthaug kunstisbane øker prisen på enkeltbillett med 5 kroner, klippekort med 50 kroner og familiebillett med 20 kroner.

BIBLIOTEKET:

  • På biblioteket øker gebyret for glemte kort med en sats på 20 kroner.

KULTURSKOLEN:

  • Prisen på kulturskoleplasser følger omtrent prisvekst, men prisen på en fast dirigenttime per uke for korps, kor og orkester øker med 2100 kroner til 15.600 kroner.