Kystruten Bergen-Kirkenes

Regjeringa foreslår å bevilge 888 millionar kroner til kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen-Kirkenes.