Kvinne (48) dømt til 13 års fengsel – venninnen frikjent

En 48 år gammel kvinne er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Sigmund Gravdal (65) med øks og hammer. Venninnen (37) er frikjent.

Kripos undersøker hus i Kvinnherad der mann ble drept

48-ÅRING DØMT: En 48 år gammel kvinne er dømt for drapet på Sigmund Gravdal i Sandvoll. Venninnen (37) er frikjent.

Foto: Frode Martin Blokhus

24. juli i fjor ble Sigmund Gravdal (65) funnet drept i sitt eget hjem i Sandvoll i Kvinnherad. Gravdal var påført store skader, blant annet med øks og hammer.

To kvinner på 48 og 37 år ble tiltalt for drapet. Den eldste forklarte i Sunnhordland tingrett at hun alene hadde påført Gravdal skadene, men at hun handlet i nødverge. 37-åringen forklarte at hun ikke hadde vært involvert i handlingene.

Elden i rettssak om Kvinnherad-drapet

FORSVARER: John Christian Elden.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Aktor, statsadvokat Trond Høvik, ba likevel om 13 års fengsel for begge kvinnene, mens forsvarerne begge ba om frifinnelse.

Nå er dommen klar. 48-åringen dømmes til 13 års fengsel, mens den 37 år gamle kvinnen frifinnes.

– Min klient er lettet over å bli trodd og frifunnet i saken. Retten finner bevist at hun ikke har utøvet noen vold eller medvirket, og hun slipper også erstatningskravet. Det er en kvalifisert renvaskelse fra tingretten, og jeg håper hun nå får finne julefreden, sier 37-åringens forsvarer John Christian Elden til NRK.

Fant 70 skader

De to tiltalte dro sammen til Gravdal kvelden 23. juli. Årsaken til besøket var at 48-åringen trodde Gravdal hadde alkohol som han ville dele med dem. De to kvinnene ble sluppet inn, og satte seg i Gravdals stue og drakk vodka sammen med ham.

48-åringen trengte penger, og har forklart at Gravdal tilbød henne et lån. Til gjengjeld skal han ha ønsket seksuelle handlinger utført av henne. Etter hvert skal Gravdal ha kommet med fysiske seksuelle tilnærmelser, noe 48-åringen avviste.

Basert på forklaringene fra de tiltalte legger retten til grunn at konflikten kulminerte med et basketak i entreen, og at Gravdal slo 48-åringen i hodet med en hammer. 48-åringen har forklart at hun tenkte at det «enten var han eller henne», og at hun grep til en slegge som hun slo Gravdal med. Hun har også innrømmet å ha slått Gravdal flere ganger.

Obduksjonen viste 70 ulike små og større skader – blåmerker, hudavskrapninger, stikksår, knusningssår og brudd.

«Dødsårsaken var i all hovedsak stump vold mot avdødes hode, påført med den store tunge kløyveøksen som ble funnet i gangen», heter det i dommen.

Drapshandlingen ikke i nødverge

Odd Arild Helland

FORSVARER: Odd Arild Helland.

Foto: NRK

48-åringens forsvarer mener klienten handlet i nødverge. Det er retten uenig i. Retten legger til grunn at det første slaget fra 48-åringen falt i nødverge, men skriver at det fremstår likevel som utvilsomt at dette slaget ikke var ett slagene som påførte Gravdal dødelige skader.

«Den omfattende volden som Gravdal ble påført, og blodfunnene på stedet, gjør at det etter rettens skjønn fremstår som utvilsomt at de slag som førte til at Gravdal døde, ble påført ham over noen tid, og mens Gravdal lå eller satt på gulvet. Etter rettens skjønn må det anses som utelukket at NN på dette tidspunkt fortsatt var i en nødvergesituasjon», heter det i dommen.

Dermed dømmes 48-åringen til 13 års fengsel, i tråd med statsadvokatens påstand.

Tekniske funn ikke nok

37-åringen har forklart at hun ikke husker noen voldshandlinger, men at hun kun har sett Gravdal liggende skadet i gangen. Retten konkluderer med at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at hun har slått avdøde eller på annen måte påført ham vold.

De viser til 48-åringens forklaring, 37-åringens egen forklaring, og at de tekniske funnene ikke utgjør noe sikkert bevis.

Dermed er 37-åringen frifunnet. Hun ble sluppet ut fra varetektsfengsling i går.

Vurderer anke

Trond Høvik

STATSADVOKAT: Trond Høvik.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

48-åringens forsvarer, Odd Arild Helland, sier de vil bruke tid på å vurdere om dommen skal ankes.

– Hun er lettet over å bli trodd på at hun befant seg i en nødvergesituasjon, men vil vurdere å anke spørsmålet om hun gikk for langt i forsvarshandlingen, sier han.

Også statsadvokat Trond Høvik vil vurdere om saken bør ankes.

– Jeg kommer nå til å gjennomgå dommen grundig, og deretter skrive en innstilling til Riksadvokaten, som skal avgjøre om saken skal ankes, sier Høvik til NRK.

Vurderer å be om oppreisning

Gravdals bror er tilkjent erstatning på 43.000 kroner fra 48-åringen for utgifter etter Gravdals død. Bistandsadvokaten hans, Bjarte K. Døssland, sier til NRK at klienten er orientert om resultatet, men ikke har lest dommen.

Begge kvinnene satt 515 dager i varetekt. For 48-åringen kommer dette til fratrekk for dommen. Elden sier han vil vurdere å be om erstatning på vegne av 37-åringen.

– Det er svært uheldig når retten beordrer at en siktet person i praksis må sone før hun har fått dom, sier han.