Kvikksølvoffer krever gransking

Tannlegeassistentene som har vært utsatt for ekstreme doser kvikksølvdamp, krever nå objektiv gransking av arbeidsmiljøet.

Sosial- og arbeidsminister Dagfinn Høybråten har gitt statens eget arbeidsmiljøiinstitutt tre måneder på å finne ut om det er grunnlag for videre forskning.

Men det er for lang ventetid, mener leder for 1500 medlemmer i YS, Gerd Bang-Johansen.

Her tester Brennpunkt kobberamalgam (Foto: NRK)

Dårlig tid

- Vi har ikke tid til å vente, verken måneder eller år, sier Bang - Johansen.

Det var NRK-programmet, Brennpunkt, som avslørte at flere tusen tannlegeassistenter før 1990 trolig er forgiftet av kvikksølvdamp.

Undersøkelser ved Universitetet i Bergen viser at tannlegeassistentene har jobbet med kvikksølvdamp som er mange ganger sterkere enn godkjent dose.

Stoler ikke på gransker

Da dette ble kjent bad sosial- og arbeidsminister, Dagfinn Høybråten, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, om å lage et forprosjekt for å finne ut om arbeidsmiljøet for tannlegeassistentene virkelig var så ille.

Men tannlegeassistentene er misfornøyd med oppdragsgiveren .

De mener at å gi STAMI dette oppdraget er som å sette bukken til havresekken.

Fikk ikke informasjon

I Brennpunkt-programmet kommer det nemlig frem at det var Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som skulle informert Statens arbeidstilsyn, om giftinnholdet i kvikksølvdampen.

Informasjonen om den giftige dampen nådde aldri assistentene.

Derfor krever tannlegeassistentene nå at noen andre enn STAMI gransker rutinene i arbeidsmiljøet før 1990-tallet.

Vil ha ekstern gransker

Leder for 1500 YS-medlemmer, Gerd Bang-Johansen, ser nå heller at Universitetet i Bergen får oppdraget som gransker av arbeidsmiljøet til tannlegeassistene.

Men arbeidsdepartementet vil ikke gi andre enn STAMI økonomisk støtte til forsking på helseskader blant tannlegeassistenter.

- Da får vi rydde opp selv, uavhengig av myndighetene, sier Kjellfrid Blagestad, som representerer 800 tannlegeassistenter i Fagforbundet.

Se også