Hopp til innhold

Kutt for friskulane

Regjeringa føreslår å reversere Solberg-regjeringa si bevilging på 20 millionar kroner i kapital- og husleigetilskot til friskulane. I tillegg vil dei redusere bevilginga ytterlegare med 15 millionar kroner, noko som utgjer eit samla kutt på 35 millionar kroner. Dette kjem på toppen av Solberg-regjeringa sitt kutt på 170 millionar kroner i driftsstilskot til friskulane. – Vi meiner dette er under einkvar kritikk, det viser at noko av det fyrste den nye regjeringa gjer, er å ramme friskulane, seier fyrste nestleiar i KrFU og bystyrerepresentant i Bergen (KrF), Joel Ystebø.