Frykter mørketall av kriminelle tiggere

Tiggere i Bergen har plikt til å melde seg for politiet. Men så langt i år har kun syv personer gjort det. – Jeg er redd for at straffedømte ikke registrerer seg, sier politistasjonssjef Olav Valland.

Tigger i Oslo

KUN SYV REGISTRERTE: I fjor var det registrert 37 tiggere i Bergen. I år er tallet syv. Politiet er sikre på at nedgangen ikke samsvarer med utviklingen i antall tiggere i sentrumsgatene i Bergen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Olav Valland

VIL HA TIGGEFORBUD: Olav Valland, politistasjonssjef i Bergen sentrum.

Til tross for at politiet i Bergen i 2010 innførte meldeplikt for tiggere, har kun syv personer meldt seg så langt i år.

Da ordningen ble innført, var hele 22 av de 23 som meldte seg som tiggere tidligere straffedømte. Alt året etter var det tallet kraftig redusert, og bare ni av de meldte var i strafferegisteret.

Politistasjonsjef Olav Valland legger ikke skjul på at det reelle tallet på tiggere i Bergen er langt høyere, og frykter at det stadig synkende tallet er en indikasjon på at de som har kriminelt rulleblad nå lar være å melde seg.

– Jeg er jo redd for at de som har kommet senere, og er straffedømte, har valgt å ikke registrere seg. Det er jo en kjensgjerning at vi ikke har hatt ressurser til å straffeforfølge dem som ikke har registrert seg, sier han.

– Lettere å håndheve et forbud

Bergenspolitiet tok i forrige uke til orde for innføring av tiggeforbud for å bekjempe lommetyverier.

Nå mener Valland forbudet også vil gjøre jobben deres med tiggerne lettere.

– For oss vil det være lettere å håndheve et rent forbud, enn å løpe rundt og anbefale alle dem som tigger om å melde seg, sier politistasjonssjefen.

– Et litt underlig argument

Ragnhild Stolt-Nielsen

SKJØNNER IKKE POLITIET: Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Foto: Anders Ekanger / NRK

I fjor var det registrert 37 tiggere i Bergen. Regjeringen vil innføre tiggeforbud neste år, noe politiet i Bergen altså støtter. Men byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen kjøper ikke Vallands argumentasjon.

– Jeg synes nok det er et litt underlig argument. Dersom politiet ikke har ressurser til å håndheve meldeplikten, så er det jo grunn til å spørre seg hvordan de skal ha ressurser til å håndheve et forbud, sier hun.

Byrådslederen forteller at bergenspolitikerne har fått inntrykk av at meldeplikten har fungert.

– Tilbakemeldingen tidligere har vært at denne ordningen har fungert. Så min oppfordring til politiet vil jo være å se til at den blir etterlevd, sier hun.