Kulturlivet i Bergen får milliongave

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gir 19 millioner kroner til Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene og Leif Ove Andsnes.

Video Millionstipend oppfyller Andsnes' Beethoven-drøm

VIDEO: Pianist Leif Ove Andnes er blant mottakerne av millionene fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Se Dagsrevyens reportasje. Reporter Rebecca Strand. Foto: Felix Broede.

Bergen Filharmoniske Orkester får 12,1 millioner kroner, Leif Ove Andsnes får 3,6 millioner, og 3 millioner går til Festspillene i Bergen.

Det er første gang at penger fra stiftelsen går til kulturfeltet. Tidligere har prosjekter innen medisinsk og maritim forskning mottatt midler.

– Felles for stiftelsens engasjement er en målsetting om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå. Samarbeidet vi nå innleder på kulturfeltet er en viktig del av dette. Vi er glade å kunne bidra til en helhetlig satsing på utøvende kunst, sier styreleder Hans Peter Jebsen i en pressemelding.

Penger til orkesterjubileum

Millionene til Bergen Filharmoniske Orkester skal brukes til kunstnerisk utvikling og formidling i en treårsperiode fram mot orkesterets 250-års jubileum i 2015.

Blant annet gjør pengene at orkesteret kan opprette en ny solocelliststilling og anskaffe seg et nytt konsertflygel.

– Jubileumssponsoratet vil bidra til at orkesteret videreutvikles og styrkes som et ledende og moderne symfoniorkester, sier administrerende direktør Bernt E. Bauge.

Beethoven-prosjekt

Pengene til Leif Ove Andnes skal hjelpe pianisten å utvikle prosjektet «Beethoven – a journey», et samarbeid mellom Andsnes og ungdomsorkesteret Mahler Chamber Orchestra.

Musikerne skal turnere med Beethoven-prosjektet i Nord-Amerika, Europa og Asia. De skal også ha årlige konserter under Festspillene i Bergen.

– Vi ser frem til å oppleve Andsnes med det fantastiske Mahler Chamber Orchestra under Festspillene 25. mai, og er stolte av å kunne presentere prosjektet «Beethoven – a journey» over de neste tre år, sier festspilldirektør Per Boye Hansen i en pressemelding.

Fra utdelingen av pengene fra stiftelsen

Fra dagens pressekonferanse. Fra venstre: Per Boye Hansen (direktør for Festspillene i Bergen), Bernt Bauge (administrerande direktør for Bergen Filharmoniske Orkester), Hans Peter Jebsen (styreleder for stiftelsen), og pianist Leif Ove Andsnes. I bakgrunnen sitter Bergen Filharmoniske Orkester.

Foto: Rebecca Strand / NRK