KRITISK TIL POLITIET:

– Politiet i Hordaland sviktar i kampen mot alvorleg økonomisk kriminalitet. Det seier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til Bergens Tidende i dag. Ei ny rapport syner at fleire saker har lagt i nesten fem år utan å bli ferdig etterforska, skriv avisa. Politiet svarar at manglande ressursar er mykje av forklaringa på etterslepet. No vil økokrim hjelpe politiet i Hordaland.