Hopp til innhold

Krisesenter for menn står tomt

På elleve måneder har kun to menn oppsøkt Krisesenteret i Bergen. - Mishandling av menn i parforhold er fortsatt tabu, tror daglig leder.

1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, som skal sikre et likeverdig tilbud for mishandlede menn som for kvinner i tilsvarende situasjon. Krisesentrene landet over ble da pålagt å opprette et tilbud også for menn.

Men i Bergen står manne-leiligheten stort sett tom. Hittil i år har kun to menn oppsøkt Krisesenteret i Bergen, mot over 90 kvinner.

Dette til tross for at undersøkelser viser at hver femte mann blir utsatt for fysisk eller psykisk vold i parforholdet.

- Voldsomt høy terskel

- Behovet har nok vært der. Men menn har en voldsomt høy terskel for å innrømme at de blir utsatt for vold, sier Anita Øie Jacobsen, en av dem med lengst erfarging ved Krisesenteret i Bergen.

Leiligheten for mishandlede menn er fysisk adskilt fra kvinne-delen av mottaket.

- Det er veldig trist at den står tom, sier Jacobsen.

Tabuområde

Daglig leder ved Krisesenteret i Bergen, Linda Elin Aase, mener det gamle holdninger og tabuer som gjør at mennene ikke søker hjelp.

- Vold mot menn er et tabuområde. Det er vanskelig for menn å erkjenne at de blir utsatt for vold, kanskje spesielt psykisk vold, som det å bli kontrollert, trakassert eller truet med at de ikke får ha kontakt med barna sine, sier Aase.

- Tror heller på kvinnen

Hun innrømmer samtidig at problemet med gamle holdninger også gir seg andre utslag, slett ikke alltid til menns fordel.

- Noe av det vanskeligste, er når mannen opplyser at han er blitt utsatt for vold, samtidig som kvinnen gjør det samme. Da er det nok lettere at kvinnen blir trodd, sier Aase.