Krever norgeshistoriens strengeste dopingstraff

BERGEN TINGRETT (NRK): Statsadvokaten mener en 36-åring og en 37-åring stod for nær all omsetning av doping i Norge, og krever 9,5 års fengsel for den påståtte hovedmannen. Forsvarerne sier dopsalget var langt mindre.

Beslag av doping i Måren i Høyanger

BESLAG: Dette partiet med steroider og hjelpestoff knyttes til nettverket. Det ble funnet i den veiløse grenden Måren ved Sognefjorden.

Foto: Politiet

Statsadvokat Trond Høvik ba tirsdag om fengsel i ni år og seks måneder for 36-åringen og åtte års fengsel for 37-åringen. Høvik mener de to er hovedmennene i saken som blir omtalt som norgeshistoriens største dopingsak.

Hvis retten følger aktors påstand vil det være de lengste straffene for dopingforbrytelser i Norge. Hittil er 6,5 år i Gilde-saken den strengeste fengselsdommen idømt i en slik sak.

De to Sunnfjord-mennene er tiltalt for å ha produsert, oppbevart og solgt til sammen rundt 100 kilo dopingpreparater. Fra 2011 til 2016 skal de ha kontrollert nesten all omsetning av doping i Norge, ifølge aktor.

Maksimumsstraffen for grov dopingforbrytelse er seks år. Men fordi de to også er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen, kan straffen dobles. Aktor mener de dannet en organisert kriminell gruppe.

Statsadvokat Trond Høvik

AKTOR: Statsadvokat Trond Høvik er aktor i saken. Han holder sin prosedyre i den omfattende saken mandag 13. mai og tirsdag 14. mai.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Forsvarer: – Uenig

Begge de antatte hovedmennene nekter delvis straffskyld. De mener at omfanget er langt mindre enn hva aktor legger til grunn.

Under sin prosedyre brukte statsadvokat Høvik store deler av tiden til å vise til e-poster han mener å kunne knytte til sunnfjordingene.

23 kilo virkestoff er beslaglagt i saken, men på bakgrunn av forklaringer og mailkorrespondanse har påtalemyndigheten regnet seg frem til at saken handler om 100 kilo.

Dette har de tiltalte hovedmennene hele veien bestridt.

– Nå har aktor forklart saken slik han ser den, og det sier seg selv at vi er uenig i flere deler av hans framstilling. Et sentralt poeng er at vår klient ikke kjenner seg igjen i den «partner-rollen» statsadvokaten påstår han har hatt, noe det heller ikke er bevismessig dekning for slik vi vurderer det. Det vil vi komme tilbake til i vår prosedyre, sier 37-åringens forsvarer, Jacob Nødseth.

Beslag av dopingmiddel i Bergen

STORE MENGDER: Politiet har til sammen beslaglagt 23 kilo virkestoff.

Foto: Politiet

– Ikke mafiaorganisert

36-åringens forsvarer Ingvild Hornburg sier at også hennes klient er uenig i omfanget. Hun vil ikke kommentere saken ytterligere før hun har kommet med sin prosedyre mandag.

– Han er prinsipielt uenig i at dette skal ha vært et organisert nettverk som kommer inn under mafiaparagrafen, sa hans andre forsvarer, Sol Elden, da rettssaken begynte i januar.

Statsadvokat Høvik viste blant annet til en kryptert e-post han mener 36-åringen skrev, der han beskrev avtaler om å «holde prisen oppe» og viste til «de som selger for meg/oss».

36-åringen ble pågrepet i Russland etter å ha rømt fra Thailand. Da hadde han blitt internasjonalt etterlyst på grunn av doping.

Fire år for to andre

I tillegg ber statsadvokaten om fire år og seks måneder i fengsel for en 29 år gammel mann fra Bergen og fire års fengsel for en 28 år gammel mann fra samme by.

Mandag la Høvik fram sine straffepåstander for tre andre tiltalte i saken.

Sju tiltalte for retten

Ei svært omfattande etterforsking avslørte det største nettverket for produksjon og sal av dopingmiddel i Noreg. Politiet meiner at dopingsal via internett skaffa nettverket inntekter på over 30 millionar kroner.

 • Tiltalt nummer 1
  Mann (36) frå Sunnfjord

  Mannen frå Sogn og Fjordane blir rekna som ein av hovudmennene i saka. Han blei arrestert i Russland i 2016 og sat fengsla der i eit år før han blei utlevert til norsk politi.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 2
  Mann (37) frå Sunnfjord

  Sunnfjording busett i Bergen og ein av hovudmennene bak dopingnettverket, meiner politiet. Saman med tiltalt nummer ein skal han ha selt dopingmiddel med til saman 78 millionar mikrogram virkestoff.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 3
  Mann (30) frå Bergen

  Skal ha oppbevart og selt store mengder dopingmiddel via internett frå Bergen. Saman med tiltalt nummer 4 skal han også ha smulga doping frå Sverige til Noreg.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 4
  Mann (30) frå Bergen

  Tiltalt for frakt, oppbevaring og sal av store mengder dopingmiddel. Blant anna skal han ha oppbevart dopingmiddel heime.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 5
  Mann (29) frå Buskerud

  Tiltalt for å ha oppbevart og selt dopingmiddel frå eit lager i Buskerud. Han har lagt alle korta på bordet og har tilstått.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 6
  Mann (34) frå Buskerud

  Ein av mennene som blant anna skal ha bidratt med oppbevaring og sal av dopingmiddel over internett. Knytta til lageret i Buskerud.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 7
  Mann (28) frå Buskerud

  Skal ha bidratt til oppbevaring og sal av store mengder dopingmiddel. Som dei andre tiltalte skal han også sjølv ha brukt dopingmiddel.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 8
  Mann (46) frå Sunnfjord

  Har ikkje møtt i retten enda. Skal ha vore sentral i organiseringa av transport av dopingmiddel.

 • Tiltalt nummer 9
  Mann (61) frå Østfold

  Har ikkje møtt i retten enda. Skal ha transport store mengder dopingmiddel frå Bergen til Austlandet og frå Sverige til Noreg.

Den største dopingsaka i Noreg

Måndag 21. januar møter sju menn frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud i ein av dei største rettssakene om dopingmiddel i Noreg nokon gong.

 • 2011 - 2016
  Hovudmennene

  Ein 36-åring og ein 37-åring frå Sunnfjord er rekna som hovudmennene i det politiet meiner er eit organisert kriminelt miljø. Frå 2011 til 2016 skal dette nettverket ha kontrollert nær all omsetning av dopingmiddel i Noreg.

 • November 2015
  Politiaksjon på loftet

  Politiet var ute på eit oppdrag saman med Arbeidstilsynet då dei tilfeldig fann store mengder utstyr for å produsere dopingpreparat på eit loft i Bergen. Det sette politiet på sporet av nettverket.

  Beslag av dopingmiddel i Bergen
  Foto: Politiet
 • Desember 2015
  Største beslaget

  I desember 2015 avdekka politiet i Søndre Buskerud det som viste seg å vere det største lageret for dopingmiddel i Noreg nokon gong. Tre menn frå Buskerud er blant dei sju som no må svare for organisert kriminalitet. Dei har alle lagt korta på bordet og tilstått.

  Dopinglager i Søndre Buskerud
  Foto: Ntb Scanpix / Politiet / NTB scanpix
 • 21. januar 2016
  Beslag i Hedmark

  Tollvesenet beslagla to kilo ferdigprodusert dopingmiddel på svenskegrensa ved Magnor. Tre personar arresterte.

 • 13. februar 2016
  Beslag i Østfold

  Tollvesenet fann nær eitt kilo ferdigprodusert dopingmiddel på Svinesund. To personar arresterte.

 • 5. mars 2016
  Beslag i Høyanger

  I den veglause grenda Måren i Høyanger fann politiet fem kilo ferdigprodusert dopingmiddel. Fleire arresterte etter omfattande politiaksjon.

 • August 2018
  Avslørte stort nettverk

  I fjor haust letta politiet på sløret i den svært omfattande etterforskinga. Politiadvokat Kristin Harstad leia arbeidet saman med fleire andre kolleger i Vest politidistrikt.

 • 2019
  Rettssaka

  Bergen tingrett har sett av 25 veker til saka mot dei sju. Det skal førast svært mange vitne og leggjast fram bevis som politiet meiner skal halde til å få dei sju dømde etter mafiaparagrafen.