Hopp til innhold

Krever firefeltsvei mellom Bergen og Stavanger

Fire felt på hele E39-strekningen Bergen-Stavanger er nødvendig om man skal oppnå målet om et felles bo- og arbeidsmarked, mener næringslivet og flere politikere.

Flytebru over Bjørnafjorden, E39

FLYTEBRO OVER BJØRNAFJORDEN MELLOM TYSNES OG OS: Slik kan deler av strekningen se ut med motorveistandard og fire felt.

Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

– Vi bygger ikke veier og tunneler for moro skyld. Vi bygger for å skape nye bo- og arbeidsmarkeder. Firefeltsvei gjør at vi får ned kjøretiden mellom Bergen og Stavanger til to timer og 15 minutter, sier administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening, Egil Severeide.

– Baklengs inn i fremtiden

Han og kollegene i næringsforeningene langs Vestlandskysten har jobbet hardt og lenge for nye E39. Å satse på en tofeltsløsning er å gå baklengs inn i fremtiden, mener de.

Det er fylkesrådmann Rune Haugsdal i Hordaland som åpner for en tofeltsløsning på strekningen sør for Bergen. Han mener kostnaden på 43 milliarder kroner er for høy.

Derfor ønsker han å gå tilbake til planene om to felt og fart på 90 kilometer i timen, i stedet for fire felt og 110 km/t.

Egil Severeide

VIL HA FIRE FELT: Egil Severeide er administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.

Foto: HAUGESUNDREGIONENS NÆRINGSFORENING

Mener flere forhold taler for fire felt

Utspillet til fylkesrådmannen vekker sterke reaksjoner. Det er ikke bare reisetid, pendleravstand og fremkommelighet det blir lagt vekt på. Egil Severeide mener at også andre forhold taler for en firefeltsløsning:

– Fire felt er også mer trafikksikkert fordi du eliminerer møteulykkene, det reduserer faren for kø ved ulykker, det gir rom for kollektivfelt. Og fremfor alt så bidrar det til vekst og nye arbeidsplasser i hele beltet.

Heller ikke Severeide er glad for at prisen for den aktuelle veistrekningen er doblet i løpet av fem år. Han mener imidlertid dette må sees i et større perspektiv:

– Dette er det største samferdselsprosjektet på Vestlandet noensinne. Det vil binde sammen en region med nær én million mennesker. Ute i Europa er fire felt mellom de store byene et minimum.

– På Østlandet bygges det firefeltsvei overalt. Da kan ikke vi her vest stå med «lua i hånden» og si at det blir for dyrt å bygge en vei med skikkelig standard mellom to av Norges største byer, mener han.

Får støtte fra politikere i Hordaland

Også flere politiske partier mener man må holde fast på kravet om en ny ferjefri E39 med fire felt:

– Høyres fylkestingsgruppe er skeptisk til å bygge E39 som tofeltsvei. Vi kommer ikke til å stemme for innstillingens punkt om å peke på dette som en måte å kutte kostnader på, sier gruppeleder Mona Røsvik Strømme.

Mona Røsvik Strømme

KRITISK TIL TO FELT: Mona Røsvik Strømme er gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Hordaland.

Foto: Leif Rune Løland/NRK

Også Fremskrittspartiet er for en firefeltsvei.

– Jeg er meget skeptisk til dette forslaget fra fylkesrådmannen. Frp er krystallklar på at infrastruktur må bygges for fremtiden og ikke gårsdagen. Slik vi ser det, er de samfunnsøkonomiske gevinstene størst ved at E39 gjennomføres slik som planlagt med fire felt, sier gruppeleder Silje Hjemdal.

Flere andre partier har foreløpig ikke tatt stilling til saken.

– Kristelig Folkeparti har ikke konkludert. Vi vil drøfte denne saken med våre lokallag og kommunestyregrupper i Sunnhordland. Dessuten vil vi snakke med de partiene vi samarbeider med i fylkestinget, sier fungerende fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø.