Krev ny høyring om rutilutvinning

Det store gruveprosjektet i Engebøfjellet i Vevring må greiast ut bedre og sendast ut på ny høyring. Det krev Havforskningsinstituttet.

Det store gruveprosjektet i Engebøfjellet i Vevring må greiast ut bedre og sendast ut på ny høyring. Det krev havforskningsinstituttet i eit brev til Kilma og forureiningsdirektoratat.

Havforskningsinstituttet viser til at det er komme til fleire nye delraporter undervegs i høyringsprosessen og at konsekvensutgreiinga var uferdig, det skriv Firda.

Nordic Mining As vil utvinne store mengder rutil frå fjellet, men motstanden lokalt har vore stor.