KREV EITT ÅR UBETINGA FENGSEL:

I dag starta rettssaka mot eks-politikaren frå Hordaland som er sikta for seksuelt overgrep mot ein ung gut. Overgrepet skal ha skjedd for ti års sidan, då guten var 13 år. Mannen har tidlegare tilstått forholdet, og trekt seg frå alle politiske verv. Statsadvokaten la i dag ned påstand om eitt år ubetinga fengsel for den tidlegare politikaren.