Kreftpasienter har dødd fordi legene ikke har lest prøveresultatene

Tor Oen (69) hadde lungekreft uten å få behandling. Nå ber Pasientombudet folk kreve innsyn i prøveresultatene sine. – Det kan være en livsviktig forsikring.

Tor Oen og konen Kari-Elin

SJEKKLISTER: Tor Oen (69), her sammen med konen Kari-Elin, mener sykehusene i større grad burde bruke sjekklister for å hindre feil av typen han selv ble utsatt for.

Foto: Christian Lura / NRK

Torsdag fortalte NRK om Tor Oen (69) som gikk med lungekreft i ni måneder uten å vite det, fordi Haukeland universitetssjukehus rotet bort CT-bildene av svulsten.

Sykehuset sier de ikke vet hva som skjedde med bildene. Helsetilsynet har startet gransking.

Både sykehuset og pasientombudet betegner Oens sak som svært alvorlig. Men den er dessverre langt fra enestående, sier pasientombud i Hordaland, Rune Skjælaaen.

– Noen ganger har vi sett at pasienter har dødd fordi prøvene ikke har vært lest, sier Skjælaaen.

Rune Skjælaaen

– DÅRLIG KOMMUNIKASJON: – Vi har sett flere eksempler på at det er stort forbedringspotensial i kommunikasjonen avdelinger imellom, sier pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen.

Foto: Christian Lura / NRK

– Kan være livsviktig å be om prøvesvaret

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hentet ut tall som viser at det de siste årene er registrert 865 kreftpasienter som har fått forsinket diagnose grunnet feil i helsetjenesten.

42 ganger er prøvesvar blitt borte – og ni kreftpasienter har mistet livet, ifølge tallene.

– Ytterligere 19 har fått dårligere prognose for å overleve, sier Øydis Ulrikke Castberg i NPE.

Nå råder pasientombudet folk til å skaffe seg en ekstraforsikring ved selv å be om prøveresultatene.

– Fastlegen kan for eksempel ofte si at «hvis du ikke hører noe, så er alt i orden». Men det kan jo være legen glemmer å se på prøven, eller at den kommer bort, sier Skjælaaen.

– Å be om prøvesvaret, er en forsikring som kan være livsviktig, sier han.

– Prøvesvar kan utløse bekymring

Petter Brelin

Petter Brelin

Foto: Legeforeningen

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier det ikke er noe i veien for å gi ut prøvesvar til pasientene.

Men han vegrer seg for å anbefale det som en slags «forsikringsordning» i Helse-Norge generelt.

– Jeg er ikke så sikker på at det er en veldig god idé å gjøre det til en rutine. Det oppstår veldig lett misforståelser, usikkerhet og bekymring ved ukritisk utlevering av prøvesvar, sier Brelin.

– Dårlig internkommunikasjon

Tor Oens sak ble tilfeldig fanget opp ved at noen «hadde hørt om» den fra en lege på hematologisk avdeling på Haukeland.

Øydis Castberg

Øydis Castberg

Foto: NPE

Castberg i NPE sier deres saker ofte dreier seg om glipper mellom ulike deler av helsetjenesten, eller internt på sykehusene.

Pasientombud Skjælaaen mener kontrollrutinene ved intern samhandling på sykehusene ikke er gode nok i dag.

– Det er de åpenbart ikke. Vi har sett flere eksempler på at det er stort forbedringspotensial i kommunikasjonen avdelinger imellom, sier Skjælaaen.

Selv mener Tor Oen sykehuset i større grad burde bruke sjekklister for å hindre feil av typen han ble utsatt for.

– På kirurgisk avdeling hadde de sjekklister. Der var det proft, sier 69-åringen, som nå er kreftoperert to ganger.

– Heldigvis var det «rett» type kreft. Hadde det ikke vært det, hadde jeg ikke sittet her i dag, sa Oen til NRK torsdag.

Tor Oen

HAR BEHOLDT HUMØRET: – Jeg har bestemt meg for at det er bedre å le seg i hjel enn å grine seg i hjel, sier Tor Oen (69).

Foto: Christian Lura / NRK