Krangler om bitcoin-støy – nå vil selskapet bygge flere datasentre

Kryptovault er i innbitt strid med naboer om bitcoin-bråk flere steder i landet. – Det må lages klarere regler for denne type støy, mener støyforening.

Evy Kvamme og Asfrid Brunborg Benevoli er blant de nærmeste naboene til datasenteret på Dale

FRUSTRERTE: Evy Kvamme og Asfrid Brunborg Benevoli sier de har fått livet satt på vent på grunn av støyen fra bitcoin-produksjonen på Dale.

Foto: Siri Løken / NRK

– Vi er fortvilet, frustrert og forbanna, sier Evy Kvamme.

Hun er blant de nærmeste naboene til Dale fabrikker. På nyåret ble det uten forvarsel startet et datasenter i de gamle fabrikk-lokalene. Som NRK fortalte tidligere i sommer har naboene i flere måneder klaget på en konstant, høyfrekvent lyd, både dag og natt.

Naboene har fått medhold fra helsevernetaten i Bergen om at støyen er ulovlig høy. Men selskapet Kryptovault vil ikke føye seg etter det.

De viser blant annet til støyforskriften i forurensningsloven og mener konklusjonen er feil.

Også på den gamle Follum-fabrikken ved Hønefoss er Kryptovault i konflikt med naboene på grunn av støy fra bitcoin-produksjonen der.

Samtidig planlegger de å starte opp datasentre flere steder i landet.

Bitcoin-produksjon på Dale

BITCOIN-PRODUKSJON: De 2000 maskinene på Dale trenger mye strøm og avkjøling. Det er viftene som fører til støyen som plager naboene.

Foto: Siri Løken / NRK

Mener de kan kalle seg industri

I rapporten helsevernetaten i Bergen har laget for Vaksdal kommune, står det at støyen på nattetid ikke kan overskride 35 desibel. De mener bitcoin-utvinning ikke kan regnes som industri i tradisjonell forstand.

– Vi er en industribedrift, og mener vi skal forholde oss til grensen på 45 desibel om natten, sier Gjermund Hagesæter, samfunns- og mediekontakt for Kryptovault.

– Vi vet ikke om det er mulig å komme så lavt som 35, fordi det er lavere enn hvisking. Da er det ikke lenger lønnsomhet i det vi har planlagt på Dale.

Naboer til bitcoin-produksjonen på Dale

– SOMMEREN ØDELAGT: Naboene til datasenteret på Dale sier de ikke har kunnet sitte utendørs i sommervarmen på grunn av støyen.

Foto: Siri Løken / NRK

Vil starte opp flere steder

Eirin Brudvik, en av de berørte naboene ved Follum-fabrikken, rister oppgitt på hodet.

– De har ødelagt nabolaget vårt. Vi kan ikke ha åpne vinduer. Det er en konstant dur hele tiden, og det er verst på kvelden og om natten.

Kryptovault har i dag 2000 maskiner på Dale og 9500 på Follum. Begge steder planlegger de langt større produksjon. De jobber også med å starte datasentre flere steder i Norge, ifølge Hagesæter.

– Behovet for datasentre kommer til å øke eksponentielt i årene fremover, sier han.

Støyforening vil ha klarere regler

Norsk forening mot støy har fått flere henvendelser fra naboer til datasentre.

Nå må norske myndigheter lage klarere regler for denne type støy, mener generalsekretær Ulf Winther.

– Støy er jo forurensning, og da må de helsemessige konsekvensene vurderes. Verdens helseorganisasjon kommer i løpet av høsten med nye anbefalinger, og jeg håper norske myndigheter tar det med i vurderingen.

Ifølge Kryptovault har de store asiatiske selskaper på kundelisten, som følger spent med på hva utfallet av støy-saken i Norge blir.

– Viktig prinsippsak

Gjermund Hagesæter

VIL HA NED STØYEN: Kryptovault har brukt 2 millioner kroner på Dale og nærmere 7 millioner kroner på Follum på støyreduserende tiltak, ifølge Gjermund Hagesæter. Han mener norske myndigheter må gi et klart svar på hvilke regler som skal gjelde.

Foto: Siri Løken

– Det må være klare retningslinjer. Mange byråkrater har brukt mye tid på saken. Det kan ikke være slik at en tilfeldig byråkrat skal avgjøre dette, sier Hagesæter.

Han tror ny teknologi vil bidra til at datamaskinene produserer langt mindre støy i fremtiden.

– Fremover får vi japanske maskiner som støyer en tiendedel mindre enn de kinesiske maskinene vi har nå, sier han.

Naboer fortviler over støy fra bitcoin-fabrikk