Kranfører dømt til fengsel

Konteineren dundret i bakken og traff to biler. Bare flaks gjorde at liv ikke gikk tapt. Nå er kranføreren i Gulating lagmannsrett dømt til 60 dagers fengsel etter ulykken, som skjedde i Valkendorfsgaten i desember 2013. Han må også betale 80.000 kroner til to privatpersoner.

Bilder av kranvelten i Walckendorfsgate 09.12.13