Kraftselskapene vil hogge flere trær for å unngå strømbrudd

Når du mister strømmen, er det 60 prosents sjanse for at fallende trær har skylden. Nå vil kraftselskapene hogge mer skog for å minske risikoen.

Jobber på spreng med strømnettet

RYDDET MED HELIKOPTER: NRK ble med da BKK søndag brukte helikopter for å rydde strømnettet etter «Ninas» herjinger. Foto/redigering: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

De skogfrie «gatene» rundt strømlinjer landet over fungerer som et sikkerhetsnett mot strømutfall. Men sikkerheten er ikke god nok, mener kraftselskapene.

Denne uken har arbeidet å fjerne knekte trær pågått for fullt etter ekstremværet «Nina».

Tusenvis har vært uten strøm som følge av vindens herjinger, og nå ber kraftselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi dem videre fullmakter for å minske risikoen.

– Konsesjonsreglene om hvor mye skog vi har lov til å rydde, er altfor begrensende for oss, sier Asbjørn Tverdal, administrerende direktør i Sunnhordland kraftlag.

– Dagens regler er for tidkrevende

Tonny Nundal i BKK

VIL HA VIDERE FULLMAKTER: Tonny Nundal i BKK.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Han mener gatene langs linjene må lages bredere. Det er kommunikasjonsdirektør Tonny Nundal i Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK) enig i.

– Utvidede fullmakter ville helt klart gjort arbeidet lettere med å utvide gatene rundt kraftnettet, sier han.

I dag fungerer reglene slik at strømselskapene må kjøpe skog fra grunneiere dersom behovet for rydding er større enn de tilmålte meterne.

– Det tar tid, og er krevende, sier Tverdal i Sunnhordland kraftlag.

NVE vil føre mer tilsyn

NVEs egne tall viser at hele seks av ti feil på strømlinjene skyldes trær som faller over linjene.

– Skog og vegetasjon er den viktigste årsaken til strømbrudd i dag, bekrefter beredskapsleder Arthur Gjengstø i NVE.

Men selv om NVE sier de vil vurdere henvendelser fra kraftselskapene i saken, er det lite som tyder på at selskapene vil få videre fullmakter fra sentralt hold med det første.

Heller tvert imot. For ifølge beredskapslederen er ikke alle kraftselskap like flinke til å respektere regelverket slik det er i dag. NVE planlegger derfor til å følge selskapene tettere opp fremover.

– Vi kommer også til å forsterke tilsynsvirksomheten vår, forteller Gjengstø.

LES OGSÅ: – Det er store og alvorlige skader