Opprydding på E39 på Vassenden
Foto: Oddleif Løset / NRK
Massive nedbørsmengder, vind og jordskred har prega det siste døgnet på Vestlandet. Søndag råkar uvêret heile Sør-Noreg.