Kraftig fall for Ap

Ap i Bergen går tilbake hele 11,3 prosentpoeng fra valgresultatet på 37,8 på en måling Infact har utført for BA. Høyre og Frp går samlet like mye frem som Ap går tilbake, med hhv. 6,2 og 5,2 prosentspoeng økning. Byrådsleder Harald Schjelderup forklarer fallet med at han og byrådet har måttet ta flere vanskelige beslutninger knyttet til bybaneutbygging og dårlig økonomi.

Harald Schjelderup
Foto: Sindre Helgheim / NRK