Hopp til innhold

Kostbart å dele Kinn kommune

Ei oppdeling av Kinn kommune vil gi store ekstrakostnader, utfordringar med å gi innbyggjarane godt nok tenestetilbod og samstundes skape uvisse og kanskje stopp rundt utvikling- og investeringsprosjekt.

Det er hovudkonklusjonen i ein rapport rådgjevings- og revisjonsselskapet BDO har laga på oppdrag for statsforvaltaren.

Kommunestyret skal halde folkerøysting om oppdeling 1. september.

Kinn Kommune