Kontrakt for Loftesnesbrui signert

Statens vegvesen signerte i dag kontrakten med arbeidsfellesskapet mellom austerrikske PORR og K.A. Aurstad frå Sunnmøre om bygginga av den nye Loftesnesbrui i Sogndal. Prosjektet vart lyst ut på anbod i august, og for to veker sidan vart det klart kva selskap vegvesenet gjekk for. I tillegg til ei 194 meter lang bru over Loftesnessundet, er utbetring av vegen i tre retningar og ny rundkøyring med i planen.