Hopp til innhold

Lege i SMS til kollega: «Jeg vil råde deg til at du finner ny fastlege»

Sykehjemssjefen kritiserte kommuneoverlegens oppførsel og pasientbehandling. Nå må hun forlate kommunen når hun skal til lege. Arbeidstilsynet skal granske Fedje sjukeheim.

Marita Scott, tilsynsleder i Bergen for Arbeidstilsynet på Vestlandet

ÅPNER TILSYN: Norsk Sykepleierforbund frykter konflikten på Fedje sjukeheim øker risikoen for feilbehandling av beboerne. – Arbeidstilsynets mandat vil være innen arbeidsmiljøet. Men det er ofte en stor sammenheng mellom arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten, påpeker Marita Scott, tilsynsleder i Bergen for Arbeidstilsynet Vestlandet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det blir lang reisevei for henne, og det er en ulempe ikke å ha fastlegen i nærheten. Hele situasjonen er ikke god, sier pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen.

Den eneste legen på Fedje er både fastlege, kommuneoverlege og tilsynslege på sykehjemmet.

Norsk Sykepleierforbund frykter de mye omtalte samarbeidsproblemene mellom legen og sykehjemssjefen, som også er pleie- og omsorgsleder i den lille øykommunen, kan gå utover pasientsikkerheten.

I sommer varslet de Arbeidstilsynet: «Situasjonen på Fedje er å betrakte som konflikt mellom øverste ledelse i pleie- og omsorgstjenesten og kommunelegen», skrev sykepleierforbundet og oppfordret Arbeidstilsynet til å gripe inn.

Nå har Arbeidstilsynet bestemt seg for å åpne tilsynssak mot Fedje sjukeheim.

– Vi har sendt melding om tilsyn med Fedje kommune, ved sykehjemmet, bekrefter Marita Scott, tilsynsleder i Bergen for Arbeidstilsynet Vestlandet.

– Prioriterer store arbeidsmiljøutfordringer

Tilsynet er del av en nasjonal satsing mot vold og trusler i helse- og sosialtjenesten, men Scott sier de vil vurdere alle elementer som kommer frem.

Fedje sjukeheim ble plukket ut blant annet med bakgrunn i sykepleierforbundets varsel.

– Vi prioriterer tips som handler om store arbeidsmiljøutfordringer. Vi velger ofte ut tilsynsobjekter basert på en risikovurdering, der tips, opplysninger i media eller andre kanaler er med på å danne vurderingsgrunnlaget for hvor og når vi skal gå på tilsyn, sier Scott.

Fedje sjukeheim

FIRE TILSYNSSAKER: Det er åpnet hele fire tilsynssaker mot Fedje sjukeheim i år. Tre knyttet til tilsynslegens pasientbehandling, og én til sykehjemssjefens taushetspliktbrudd. – Noen ganger har vi flere saker samtidig på en virksomhet eller en lege, men det er ikke ofte, har fylkeslege Helga Arianson tidligere uttalt til NRK.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Skaper frykt og uro»: – Løgn og «fanteskap»

NRK har tidligere omtalt bekymringene sykehjemssjef Nadine Gutte-Preusse har uttrykt for at kommunelege Ernst Horgens legevisitter på sykehjemmet mangler struktur, og at han ikke gir sykepleierne faglig støtte.

Dessuten oppleves legen «som uforutsigbar og skaper frykt og uro blant sykehjemmets ansatte», ifølge et møtereferat.

– [D]ette er løgn og «fanteskap», har legen svart i et åpent leserbrev i lokalavisen Nordhordland.

Kommunens to helsetopper har dessuten meldt hverandre til fylkeslegen, og fått kritikk i hver sin sak.

Tilsynsmøtet på Fedje sjukeheim finner sted i starten av november.

– Vi kommer til å snakke med ledelse, ansatte og vernetjenesten. Basert på det som kommer frem i samtalene, skriver vi en tilsynsrapport med det som eventuelt har dukket opp av avvik, og eventuelle varsler om pålegg, sier Scott.

Sendte SMS: «Vil råde deg til at du finner ny fastlege»

Mette Mikkelsen, leder i Norsk Sykepleierforbund Hordaland

– UNIKT: – Jeg kan ikke huske å ha vært borti en lignende situasjon, har fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Mette Mikkelsen, tidligere uttalt til NRK.

Foto: Privat

Blant momentene Arbeidstilsynet trolig vil bite seg merke i, er en SMS sendt fra kommunelegen til sykehjemssjefen, som NRK har fått innsyn i.

Fylkesleder Mette Mikkelsen og andre representanter fra Norsk Sykepleierforbund ble informert om SMS-en da de i sommer møtte sykepleierne på Fedje. Det var etter dette besøket de varslet Arbeidstilsynet.

Som eneste lege på Fedje, var Ernst Horgen naturlig nok også fastlege for sykehjemssjef Nadine Gutte-Preusse. Men det tok en brå vending i slutten av mai i år.

Omtrent samtidig som NRK kunne fortelle at fylkeslegen hadde åpnet sin tredje tilsynssak mot Horgen etter å ha mottatt avviksmeldinger fra Gutte-Preusse, skrev legen nemlig følgende i en SMS til henne:

Mai 2018

Ernst Horgen:Jeg vil råde deg til at du finner ny fastlege til deg og dine barn og at timene på fredag sløyfes. Jeg er takknemlig for snarlig tilbakemelding.

Etter dette byttet sykehjemssjefen fastlege. Siden har hun måttet reise i to timer tur/retur og ta ferge når hun skal til sin nye lege i Radøy kommune.

Fylkeslegen: Legens ønske ikke tilstrekkelig

Fedjes daværende konstituerte rådmann Øyvind Tolleshaug stusset såpass over kommunelegens fremgangsmåte at han valgte å gå til fylkeslegen i Hordaland med saken.

I brevet til fylkeslegen påpeker rådmannen at fastlegebyttet gir Gutte-Preusse unødvendige praktiske problemer, og spør:

«Kan ein fastlege koma med eit råd av denne typen?»

Svaret fra fylkeslegen er et nokså tydelig «nei».

Fastlegeforskriften sier at vedkommende må ha «fremvist truende eller voldelig atferd» hvis en fastlege skal kunne kreve pasienten fjernet.

Det er «ikkje tilstrekkeleg at fastlegen sjølv ønskjer at pasienten byter fastlege, all den tid fastlegen har plikt til å yte helsehjelp til pasientane på si liste», konkluderer fylkeslegen i svaret til rådmannen.

Rune Skjælaaen

– ULEMPE FOR HENNE: – Det blir lang reisevei for henne, og det er en ulempe ikke å ha fastlegen i nærheten. Hele situasjonen er ikke god, mener pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen.

Foto: Christian Lura / NRK

Forening: – God legeatferd

Sykehjemssjefen vil ikke kommentere denne saken. Kommuneoverlegen sier til NRK at han mener SMS-en ikke har relevans for tilsynet Arbeidstilsynet skal gjennomføre, men bekrefter at han sendte den.

– Ja, det gjorde jeg. Det rådet har jeg gitt, og hun syntes det var et godt råd, hevder Ernst Horgen, som ikke ønsker å uttale seg utover det.

Den norske legeforening vil heller ikke kommentere saken eller opplyse om de bistår legen på noen måte. Norsk forening for allmennmedisin vil imidlertid uttale seg. De mener Horgen gjorde rett i å råde sykehjemssjefen til å bytte fastlege.

– Det er ikke lurt å ha en fastlege man er i konflikt med. Det er ikke noe galt i at legen sier ifra om at «nå har vi en relasjon som er så vanskelig, at det er vanskelig for meg å være legen din». Det ser jeg på som god legeatferd, sier leder Petter Brelin.

Pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen, ser saken på en annen måte. Han mener sykehjemssjefen i prinsippet ble tvunget til å bytte fastlege.

– Når en lege tydelig ber en pasient om å finne en annen fastlege, vil det være fryktelig vanskelig for pasienten å fortsette å ha denne legen. Jeg tenker dette er et brudd på fastlegeforskriften, sier han.

Petter Brelin

– GOD LEGEATFERD: – Det er høy terskel for å få pasienter flyttet. Men dersom legen føler at han eller hun gjør en dårlig jobb for pasienten fordi de er i konflikt, ser jeg på det som god legeatferd å si ifra om det, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Rådmannen: – Hun valgte selv å bytte lege

I august overtok Nils Moldøen som midlertidig rådmann i Fedje. Moldøen sier kommunen ikke har gjort noe med saken etter at de fikk svaret fra fylkeslegen.

– Vi har tatt svaret til etterretning. Vi har lest det, og den saken er ute av verden fra vår side.

Moldøen sier kommunen ikke har noen kommentar til om de synes det er greit at en av deres ansatte må ut av kommunen for å gå til legen.

– Dette er en sak mellom den enkeltpersonen det gjelder og legen, mener Moldøen.

Han har derfor ingen planer om å ta problemstillingen opp med kommunelegen.

– Hun det gjelder har valgt for sin egen del å bytte fastlege, så det er ikke noe som vedkommer kommunen, egentlig, slik jeg ser det. Den konkrete hendelsen er opp og avgjort, sier Moldøen.

Nils Moldøen

VIL ØKE LEGETILSTEDEVÆRELSEN: – Jeg ser på det som et veldig godt grep for å kunne samarbeide, og ikke måtte haste seg videre når det er behov for litt oppklaring eller når en større sak måtte dukke opp, sier rådmann Nils Moldøen.

Foto: Privat

Øker legens tilstedeværelse på sykehjemmet

I tilsynssaken der Horgen fikk kritikk for uforsvarlig behandling av en pasient med blodpropp, kom fylkeslegen også med kritikk mot sykehjemmets rutiner.

Som et svar på dette, setter rådmannen i sitt budsjettforslag for 2019 av nær 150.000 kroner. De skal brukes på å doble Horgens tilstedeværelse på sykehjemmet.

– Fedje kommune hadde ikke gode nok retningslinjer for å håndtere faglig uenighet om pasientbehandling. Å øke legevisitten med to timer per uke gir mer tid til pasientene, men også til det faglige. Vi tenker oss en faglig lunsj, der alle som er på jobb kan være med, forteller Moldøen.

Selv om sykehjemssjefen altså har anklaget kommunelegen for å skape frykt og uro, og kommunelegen har beskyldt sykehjemssjefen for løgn, virker ikke rådmannen spesielt bekymret for samarbeidsklimaet mellom kommunens to helseledere.

– Jeg konstaterer at samarbeidsviljen er stor både fra de ansatte på sykehjemmet og sykehjemslegen. Jeg har ikke noen indikasjoner på at det er dårlig dialog – tvert imot at alle parter er innstilt på å ha et godt samarbeid, og at samarbeidet fungerer greit som det er, sier Moldøen.

  • Rådmannen ble sparket uten oppgitt grunn, og fylkeslegen åpnet fire tilsynssaker mot sykehjemmet. Les alt om saken her.