Nå må kommunene ta de utkastede barnehagebarna tilbake

Kunnskapsministeren slår fast at norske kommuner ikke kan nekte barn av dårlige betalere barnehageplass. Dermed må en rekke storbykommuner skaffe seg nytt regelverk.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

BER KOMMUNENE ENDRE PRAKSIS: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

NRK har gjennom flere artikler fortalt at barn av dårligere betalere i en årrekke har mistet plassene sine i barnehage og SFO i Norge.

LES OGSÅ: Skulle sørge for at ingen mistet plassen – nå er 180 barn kastet ut

Problemet med ordningen er at barnehagelovens § 12a gir barnehagebarna en rett til plass som ikke innskrenkes av manglende betaling.

Praksisen med utkastelse, og plassnekt før utestående er gjort opp eller det er inngått betalingsavtale, eksisterer i storbyer som Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø, i tillegg til en rekke mindre norske kommuner.

Nå må den endres, fastslår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Kommunene skal oppfylle retten til plass

– Kommunen skal oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en tidligere barnehageplass, skriver han i en uttalelse om saken:

Brev fra kunnskapsministeren

UTDRAG FRA BREVET: Torbjørn Røe Isaksen anbefaler kommunene å ta andre virkemidler enn utkastelse i bruk når foreldre til barnehagebarn ikke betaler regningen.

Dermed legger han seg på samme lovtolkning som Fylkesmannen i Hordaland og Utdanningsdirektoratet tidligere har forfektet overfor NRK.

Den tilsier at enkeltbarnehager kan kaste ut barn, men at kommunen som barnehagemyndighet uansett forplikter å tilby plass.

Røe Isaksen skriver at utkastede barn av dårlige betalere har rett på å få tildelt ny plass ved neste opptak. Det betyr at norske kommuner i praksis ikke ha felles vedtekter om utkastelse ved betalingsmislighold i de kommunale barnehagene.

– Barnets beste må være et grunnleggende hensyn

Røe Isaksen mener også kommunene skal være ytterst forsiktige med å la enkeltbarnehager kaste ut barn, selv om det etter loven er tillatt.

Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage

BARN FORSVINNER: – Vi ser at disse barna som må slutte, virkelig hadde trengt barnehageplass, har Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage, tidligere uttalt til NRK.

Foto: Sølve Rydland / NRK

I brevet, som er et svar på spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) om praksisen NRK har avdekket, fastslår Røe Isaksen at misligholdt foreldrebetaling i én måned ikke kan regnes som vesentlig, og viser til at foreldrebetalingen i barnehage er liten i forhold til de offentlige tilskuddene.

– I tillegg til å vurdere om misligholdet er vesentlig, må barnets beste være et grunnleggende hensyn når det skal tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp, skriver kunnskapsministeren, og viser til Barnekonvensjonen.

Han råder kommunene til i stedet for utkastelse å ta ordinære former for gjeldsinndrivelse i bruk, og påpeker også at det i år innføres en ny moderasjonsordning for lavinntektsfamilier, noe som vil gjøre gjelden lettere å betjene.

– Det er ikke heldig at et barns plass sies opp, og at barnet dermed mister barnehageplassen og kontakten med kjente og trygge omgivelser. Både barnehageeier og kommunen har et ansvar for å vurdere om det ligger årsaker bak betalingsmisligholdet som kan gi grunnlag for hjelp og støtte fra kommunen, skriver han.

LES OGSÅ: Barneombudet: – Svært alvorlig

ALT OM SAKEN: Barn av dårlige betalere fratas SFO- og barnehageplass