Kommunen vil likevel ikke gi Inga sykehjemsplass – mener 95-åringen må bo hjemme

Stavanger kommune mener Inga Sindre (95) ikke er syk nok til langtidsplass på sykehjem. – Jeg er dypt skuffet og fortvilet, sier datteren.

Inga Sindre

NEI: Stavanger kommune mener Inga Sindre ikke oppfyller kravene til å få langtidsplass på sykehjem.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

NRK fortalte like over nyttår om 95 år gamle Inga Sindre, som ikke får sykehjemsplass i Norge fordi hun er bosatt i Spania.

Nordmenn bosatt i utlandet har nemlig ikke rett til å søke om sykehjemsplass i Norge.

I snart to år har Ingas datter forsøkt å få moren inn på sykehjem i Stavanger.

De siste to årene har 95-åringen bodd på et nederlandsk sykehjem i Alfaz del Pi i Spania, etter at Betanien og Bergen kommune la ned sitt norske sykehjem i 2018.

Inga Sindre, Otto Paul Aasdal

BESØKSVENN: Besøksvennen Otto Paul Aasdal fra Norge er en av få personer Inga har kontakt med på sykehjemmet i Spania.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Ikke syk nok

I midten av januar vedtok formannskapet i Stavanger at kommunen likevel skulle vurdere hvilke helsetjenester Inga har rett på når hun kommer til Norge.

Guro Waksvik 2

SKUFFET: Ingas datter Guro Waksvik reagerer på at kommunen mener moren er frisk nok til å bo hjemme med tilsyn.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Familien forberedte seg da på å hente moren hjem fra Spania.

I påvente av vurderingen, fikk kommunen tilsendt en sykepleierrapport med detaljerte helseopplysninger om Inga Sindre. Rapporten konkluderer med at Inga er fullstendig avhengig av heldøgns omsorg og tilsyn.

Etter å ha gjort en foreløpig vurdering, mener imidlertid kommunen at 95-åringen ikke er syk nok til å få langtidsplass på sykehjem.

I stedet mener kommunen at hun kan bo hjemme, og få hjemmehjelp.

Ingas datter Guro Waksvik er fortvilet over kommunens vurdering.

– Dette er snakk om et gammelt menneske som har bodd over 10 år i institusjon. At hun skal plasseres alene i en leilighet med tilsyn fra noen i kommunen er uaktuelt. Hun kan falle og er ikke i stand til å utløse en trygghetsalarm, sier datteren.

Rom, Inga Sindre

MÅTTE FLYTTE: Inga Sindre ble flyttet til et nederlandsk pleiehjem i Alfaz del Pi etter at Bergen kommune valgte å legge ned sykehjemmet der hun bodde.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Ikke endelig vedtak

Kommunalsjef for helse og omsorg i Stavanger kommune, Helge Dragsund, sier til NRK at kommunen ikke har konkludert i saken.

– Vi har hatt et godt nok bilde til å gjøre en foreløpig vurdering ut fra det opplysningene vi har mottatt, men en endelig vurdering kan vi ikke gjøre før hun er kommet til Stavanger og vi kan snakke med henne, sier Dragsund.

Han legger til at usikkerheten rundt Ingas kognitive funksjon gjør det vanskelig å vurdere om hun har rett på heldøgns omsorg.

– Her vil det være graden og omfanget av svikten som spiller inn. Det er mange i Stavanger kommune med kognitiv svikt som bor hjemme med god oppfølging, sier kommunalsjefen.

Han understreker at alle som kommer til Stavanger har rett på nødvendige helsetjenester.

Ingas datter opplyser til NRK at hun uavhengig av kommunens vurderinger trolig kommer til å forsøke å hente moren hjem fra sykehjemmet i Spania i løpet av våren.