Kommunen fulgte ikke konsulentselskapets råd

Onsdag kveld brast den midlertidige demningen ved Munkebotsvatnet i Bergen. Konsulentfirmaet Multiconsult sier til Teknisk Ukeblad at de frarådet kommunens tiltak i forkant av ulykken.

Skader etter flommen etter at demning brast i Eidsvåg i Bergen

SKADER: Dagen etter en demning brast i Eidsvåg, er det synlige skader i området vannet fosset gjennom.

Foto: Bergen brannvesen

133 personer ble evakuert, E39 ble stengt, biler ble flyttet og en båthavn i Eidsvåg fikk skader da demningen ved Munkebotsvatnet i Bergen brast onsdag kveld.

Bakgrunnen for at demningen brast var at den ikke var konstruert for å ta imot så store vannmengder som regnet førte med seg onsdag. Torsdag uttaler Multiconsult til Teknisk Ukeblad (TU) at kommunen gikk imot deres råd, som ble gitt mandag.

– Mot vårt råd, valgte man å bygge et midlertidig overløp over fangdammen framfor å sikre buffer bak fangdammen ved pumping og hevert for å håndtere den varslede nedbøren, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult til TU.

Ble advart mandag

Allerede søndag satte kommunen i verk tiltak for hurtigtømming av demningen. Dette viste seg imidlertid ikke å være tilstrekkelig.

– Nødoverløpet som ble bygget fungerte, men ikke tilstrekkelig til å forhindre bruddet, sier fagsjef i Vann- og avløpsetaten, Magnar Sekse.

Torsdag uttaler kommunikasjonsrådgiveren i Multiconsult til Teknisk Ukeblad at de kom med nye anbefalinger til hva som kunne gjøres for å forhindre stor vannøkning, mandag før ulykken.

Kommunen har tatt selvkritikk for det som har skjedd, men sier samtidig at de er glad for at det ble satt i gang tiltak helgen før ulykken.

– Allerede i helgen fulgte vi tilstanden i denne dammen og satt inn tiltak da vi så at vannstanden steg. Men det viste seg å være utilstrekkelig. Dette skal selvsagt ikke skje. Nå skal vi ha fullt fokus fremover for å finne årsaken, sa kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke til NRK torsdag morgen.

DRONEBILDER: Bildene viser skadene etter at demningen ved Munkebotnsvatnet bristet onsdag. Bildene er tatt av Bergen brannvesen.

Ingen kommentar fra kommunen

I en e-post til TU presiserer teknisk direktør i Donar, entreprenørselskapet i prosjektet, Endre Øren, at eventuelle anbefalinger i tilfelle er gitt til byggherren. Byggherren er i dette tilfelle kommunen.

«Råd og anbefalinger fra Multiconsult er i tilfelle gitt til byggherren som er ansvarlig for beslutninger om utførelse. Donar AS, som ikke er totalentreprenør i prosjektet, har kun utført arbeid i henhold til byggherrens beslutninger», skriver han til TU.

Magnar Sekse som er fagsjef i Vann- og avløpsetaten har ikke besvart NRK sine henvendelser torsdag kveld.

Torsdag ettermiddag uttalte han følgende til NRK:

– Vi må gå veldig tungt inn i og se på hvilke vurderinger som ble lagt til grunn for dimensjoneringen av fangdammen, og hvorfor den ikke håndterte nedbørssituasjonen.

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke uttalte til NRK torsdag kveld at hun ikke har noe nytt å melde i saken per nå.

Mann rydder i båthavn etter flom, skadde båter og stein rundt ham

RYDDER OPP: Berge Løve Nielsen er en av dem som drev opprydningsarbeid etter flommen som kom ned i Eidsvåg og båthavnen der.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK